Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2010

Digitala rummet – unik gymnasieutbildning med start hösten 2010

Ross Tensta Gymnasium startar i samverkan med Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet en ny form av gymnasieutbildning som är utformad för den digitala kultur där dagens ungdomar befinner sig, till skillnad från den traditionella skolan.

Utbildningen Digitala rummet är ett pedagogiskt koncept där datorer och Internet utgör basen. Förutom kunskaper i de vanliga ämnena får eleverna en digital kompetens att bygga vidare på, när böcker ersätts med digitala miljöer som datorspel, communities och samverkan över Internet.

Under utvecklingen av utbildningen för gymnasieungdomar i Järvaområdet bidrar DSV med projektledning, lärarutbildning och utveckling av konceptet. Praktisk erfarenhet har tagits tillvara från de ungdomar som deltog i den första utformningen av Digitala rummet, vilken under fyra år framgångsrikt genomfördes i Botkyrka.

– Digitala rummet är en satsning på gymnasieungdomar som valt bort den traditionella skolan till förmån för den digitala kultur som växer fram, i exempelvis datorspel eller andra digitala rum, säger Göran Lange, projektledare för Digitala rummet vid DSV.

Thomas Westin, forskare vid DSV, menar att målet är att tillvarata den potential, som dessa ungdomar utgör, eftersom de är en resurs för samhället.

– Genom den kompetens ungdomarna får av Digitala rummet kan de öka förståelsen för den digitala kulturen och hjälpa grupper som idag står på andra sidan av den digitala klyftan. Det innebär en digital inklusion där fler ges möjlighet att delta och slippa lämnas utanför det som sker i olika digitala rum berättar Thomas Westin vidare..

Digitala rummet vänder sig till elever med intresse för datorspel och nätbaserad kommunikation. Projektet Digitala rummet vid DSV har beviljats 4 miljoner kronor från Stockholms stads satsning på det så kallade Järvalyftet. Utbildningsförvaltningen finansierar utbildningen vid Ross Tensta gymnasium via skolpengen.

Den treåriga utbildningen startar 2010, och leder till högskolebehörighet samtidigt som den förbereder eleverna för ett internetbaserat yrkesliv. Ett första urval görs via ansökan senast 11 maj hos Gymnasieantagningen i Stockholms län. Därefter kallas ett antal av de sökande till intervju. Undervisningen är förlagd till DSV:s lokaler i Kista.

För ytterligare information
Göran Lange, projektledare, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms universitet, e-post: glange@dsv.su.se, tfn: 0708-760 780

Thomas Westin, forskare, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms universitet, e-post: thomasw@dsv.su.se, tfn: 08-16 19 92

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera