Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2010

Marina bakterier överlever bättre med solenergi

Tack vare ett unikt ljuskänsligt pigment kan bakterier överleva bättre i havet. Denna nya upptäckt har forskare vid Linnéuniversitetet, tillsammans med forskare i Spanien, kommit fram till. Resultaten beskrivs idag i en artikel i den ansedda vetenskapliga tidskriften PLoS Biology.

– Det har länge varit känt att cyanobakterier kan använda solens ljus för att utföra fotosyntes, berättar Jarone Pinhassi, forskare inom akvatisk ekologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Men det har inte tidigare funnits bevis för att även andra bakterier, de med fotopigmentet proteorhodopsin, kan utnyttja solens ljus för att överleva bättre.

Det ljuskänsliga pigmentet proteorodopsin upptäcktes år 2000 av amerikanska forskare som undersökte vilka gener som finns i arvsmassan hos marina bakterier. Bland djur så finns rodopsiner i näthinnan, och hos människan möjliggör det mörkerseende. Hos mikroorganismer kan funktionen variera, men det har länge varit oklart hur marina bakterier använder proteorodopsin och vad de eventuellt gör med den energi de fångar från solens ljus.

Nu, ett decennium senare, presenterar den aktuella studien de första direkta bevisen för att proteorodopsin är till nytta för marina bakterier. Detta visas genom mutationsstudier i en marin bakterie nära släkt med arten Vibrio cholerae, bakterien som orsakar sjukdomen kolera. Studien visar att fotoproteinet förser bakterien med energi till att överleva “dåliga tider” i väntan på bättre tillväxtförhållanden. Detta är av stor vikt i havet eftersom näringstillgången där ofta varierar mycket.

Det finns i runda tal en miljard bakterier per liter havsvatten, och dessa bakteriers aktiviteter, nedbrytning av organiskt material och tillväxt, är centrala för att förstå havets omsättning av koldioxid samt kretsloppen av kväve och fosfor. Att nära hälften av alla marina bakterier i världshaven även har proteorodopsin visar hur utbrett detta fotoprotein är, och vilken potential det kan ha att påverka bakteriers överlevnad.

– Det finns en enorm kapacitet för bakterier att ta tillvara på molekylära innovationer om de gynnar dem, säger Jarone Pinhassi. Och att det kan vara bra att utnyttja solljus är väl egentligen inte en överraskning för någon.

Mer information
Läs hela artikeln på PLoS Biologys hemsida: http://biology.plosjournals.org/perlserv/?request=get- document&doi=10.1371/journal.pbio.1000358

Kontaktinformation
För vidare upplysningar
Dr. Jarone Pinhassi, docent, 0480-44 62 12, 070-275 63 18, jarone.pinhassi@lnu.se
Christina Dahlgren, pressansvarig, 0470-70 85 51, 070-572 26 56

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera