Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2010

Viktiga rön om luktcellers utveckling

En grupp Umeåforskare har i samarbete med amerikanska kolleger upptäckt att balansen mellan två signalmolekyler styr bildningen av näsans lukt- och sekretceller. Rönen publiceras nu i tidskriften Development.

Förmågan att känna lukter grundläggs genom att luktslemhinnan med sina luktceller utvecklas. I luktslemhinnan finns dessutom celler som producerar sekret, s.k. sekretoriska celler, men vilka signaler som styr hur lukt- och sekretregionerna bildas under fosterutvecklingen har hittills varit okänt. En forskargrupp vid Umeå universitet beskriver nu en mekanism på molekylärnivå i vilken balansen mellan två signalmolekyler styr vilken av de båda celltyperna som utvecklas.

Resultaten visar att när någon av signalmolekylerna saknas styrs cellernas utveckling mot antingen en luktcells- eller sekretcells-identitet. De visar dessutom att den ena signalmolekylen begränsar den andras möjlighet att påverka cellernas utveckling. Den här upptäckten har stor principiell betydelse för förståelsen av hur olika typer av celler bildas under fostertiden.

Artikeln är skriven i samarbete med forskare vid Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva University, New York, USA. Medverkande forskare vid Umeå universitet är Esther Maier, Jonas von Hofsten, Hanna Nord och Lena Gunhaga, samtliga vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM).

För mer information, kontakta gärna forskarassistent Lena Gunhaga , UCMM,
tel. 090-785 44 35,
mobil 070-2621879,
e-post Lena.Gunhaga@ucmm.umu.se

Referens
Maier E, von Hofsten J, Nord H, Fernandes M, Paek H, Hébert JM, Gunhaga L.Opposing Fgf and Bmp activities regulate the specification of olfactory sensory and respiratory epithelial cell fates. Development. May 15, 2010 Development 137, 1601-1611 [Epub ahead of print]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera