Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2010

Läke Konst – Medicinska bok- och bildskatter från medeltid till Lennart Nilsson

Från Vesalius muskelmannekänger till Lennart Nilssons fotografier av mikrokosmos. Från 1500-talets fantasifulla monsterböcker till originalfotografier av sårade under amerikanska inbördeskriget. I samarbete med Karolinska Institutet ställer Waldemarsudde ut medicinsk illustrationskonst, som sällan eller aldrig tidigare visats för allmänheten.

Välkommen till pressvisning av utställningen
Tid: Torsdagen den 6 maj kl. 11.00.
Plats: Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Stockholm.
O.S.A. senast 26 april till: Cecilia Dalborg, tel: 08-545 837 08, e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se

Waldemarsudde visar bok- och bildskatter från en av världens främsta samlingar av äldre medicinska böcker – Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet. Biblioteket rymmer cirka 35 000 volymer och hundratusentals bilder. Med anledning av Karolinska Institutets 200-årsjubileum har de finaste och mest intressanta planschverken valts ut till utställningen Läke Konst som visas 8 maj – 29 augusti 2010.

– Det här är inte bara ett kulturarv, det är ett medicinhistoriskt världsarv som vi nu visar för allmänheten, säger Ove Hagelin, föreståndare för Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet och hedersdoktor. Det är bildkonst som i läkekonstens tjänst har förändrat människans villkor.

Utställningen visar illustrerade böcker och planschverk från 1400-talet till idag. Där finns handkolorerade träsnitt i 1500-talets örtaböcker, anatomiska atlaser med magnifika kopparstick från 1600-talet, mikroskopböcker från 1700-talet med de första avbildningarna av det blotta ögat inte kan se, och de mest berömda bildverken i barnförlossningskonstens historia. Illustrationerna speglar också dåtidens intresse för det avvikande. Här visas de mest kända monsterböckerna från 1500- och 1600-talet och handkolorerade litografier från 1800-talet över såväl hudsjukdomar och tatueringar som ögats anatomi.

En särskild del ägnas åt det medicinska fotografiets historia med originalfotografier från de sårade under amerikanska inbördeskriget, Darwins studier av människans och djurens sätt att uttrycka känslor, och de allra första Röntgenfotografierna från 1896. Men också Lennart Nilssons berömda fotografier av kroppens inre.

– Flera av dessa magnifika planschverk hör till de finaste som någonsin gjorts, även om motiven inte alltid är så angenäma att betrakta. Det är inte bara vetenskap, betonar Ove Hagelin, det är också konst på hög nivå.

Hagströmerbiblioteket, uppkallat efter Karolinska Institutets första rektor Anders Johan Hagströmer, bildades 1997 för att ta hand om de värdefulla samlingarna vid Karolinska Institutet och Svenska Läkaresällskapets bibliotek. Biblioteket har en av världens finaste medicinhistoriska boksamlingar.

För pressbilder, se: waldemarsudde.se (under rubriken Press. Användarnamn: waldemarsudde Lösenord: press) eller ki.se/pressrum

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Cecilia Dalborg, informationschef, Prins Eugens Waldemarsudde
Tel: 08-545 837 08 alt. 0709-754 708, e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se

Ove Hagelin, föreståndare för Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet
Tel: 08-524 868 28 alt. 070-265 87 51, e-post: hagelin.rarebooks@telia.com

Sabina Bossi, pressekreterare Karolinska Institutet
Tel: 08-524 860 66 alt. 070-614 60 66, e-post: sabina.bossi@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera