Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2010

En positiv syn på hälsan hjälper smärtpatienter

Ungefär 85 procent av alla vuxna söker någon gång vård för smärta i rygg, axlar eller nacke. Majoriteten tillfrisknar snabbt men en liten grupp får långvariga besvär. Ny forskning visar att patientens syn på sin hälsa spelar en avgörande roll.– Därför är en insats som inte bara täcker fysiologiska utan även psykosociala faktorer nyckeln till en framgångsrik behandling, säger Anders Westman, medicinforskare vid Örebro universitet.

Smärta är inte bara en fysiologisk reaktion utan ett samspel mellan kropp, tankar, känslor och beteende. När smärta upplevs som ett hot kan det leda till katastroftankar. Rädslan gör att patienten fokuserar på smärtan och spänner sig vilket leder till att smärtan upplevs starkare. Det blir en negativ spiral som är svår att bryta.

– Psykologiska faktorer är avgörande både för att tidigt kunna identifiera människor som riskerar långvariga problem men också för att kunna hjälpa patienter att återgå till arbete och få vardagslivet att fungera, säger Anders Westman som även arbetar som överläkare vid Enheten för psykosomatisk medicin i Västerås.

I sin avhandling jämför Anders Westman två grupper som genomgår utredning och behandling. Trots att det inte var några stora skillnader i fråga om arbetsförmåga, funktion och smärta mellan grupperna, så använder patienterna som genomgått ett multidisciplinärt rehabiliteringsprogram, som täcker inte bara fysiologiska utan även psykosociala faktorer, mindre smärtstillande medicin och har ett mindre behov av sjukvård.

– Patientens syn på sin egen hälsa var dessutom avgörande för en snabb återgång till arbete. En positiv syn på sin egen hälsa gör att det är lättare att minimera inflytandet som smärtan har på vardagen medan rädsla och katastroftankar ofta leder till sjukskrivning och mer lidande.

Anders Westman betonar vikten av att tidigt identifiera patienter som riskerar långvariga problem, eftersom forskning visar att desto längre patienten lever med problemen desto svårare blir det att nå resultat i rehabiliteringen. Dessutom är det viktigt att anpassa behandlingen till individen och att möta patienternas behov.

– Många patienter med långvarig smärta känner att de inte fått en fullgod medicinsk undersökning utan har obesvarade frågor om sin sjukdom. En behandling som patienten känner är komplett hjälper patienten att börja återgå till sina dagliga rutiner och bryta den nedåtgående spiralen.

– Smärtpatienter utgör en betydande grupp av patienter i primärvården. Tidig identifiering av och anpassade behandlingsinsatser för de människor som löper risk att utveckla långtidsbesvär skulle ge oss stora möjligheter att reducera såväl samhällets kostnader som individens lidande.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Anders Westman 070-3267937, anders.westman@ltv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera