Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2010

Bio-metanol från gas kan halvera Sveriges oljeberoende

Caroline Häggström, doktorand vid Luleå tekniska universitet, är den första i världen som tillverkat bio-metanol från gas som bildas vid svartlutförgasning. Bio-metanol kan ersätta bensin som drivmedel eller användas för att framställa andra biobränslen som Bio-DME och förnyelsebar bensin.

För att kunna göra Bio-DME (DiMetylEter) måste först gasen från svartlut omvandlas till metanol, något som ingen tidigare lyckats med. I höstas framställdes de första dropparna metanol från svartlut under en kort körning i det laboratorium i Piteå som Caroline Häggström, doktorand vid Luleå tekniska universitet arbetar.

– En liten gasström kan ledas in från Chemrecs förgasningsanläggning till mitt labb. Där har jag arbetat med att omvandla gasen till metanol. Nu har jag visat att processen även håller i praktiken, inte bara i teorin, säger Caroline Häggström.

“Katalytisk syntes av metanol/DME via svartlutsförgasning” kallas Caroline Häggströms projekt. Det är ett projekt som leds av professor Jonas Hedlund vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Stiftelsen energitekniskt centrum och som finansieras av Energimyndigheten.

– Det är viktigt att vi som oberoende organisation har visat att det är möjligt att tillverka bio-metanol av Chemrecs syntetgas och Caroline är en doktorand som är genuint intresserad av biobränslen, vilket gör det hela extra kul, säger universitetets professor Jonas Hedlund.

I förra veckan gjorde Caroline Häggstöm en längre körning under tre dagar med gasen.

– Med rätt så stabil drift producerade vi cirka fyra deciliter som innehåller mestadels metanol, men även små mängder vatten, precis som förväntat, säger hon.

Inom Caroline Häggströms projekt och även inom LTUs strategiska forskningsprogram Bio4Energy,pågår forskning om zeolitmembran som kan användas för att ytterligare förbättra processerna för framställning av biobränslen. Svartlut, som har högt energivärde, är biomassa från massa- och pappersindustrin och att förgasa svartluten och omvandla den till biobränsle innebär maximal användning av skogsråvaran.

Metanol och DME (DiMetylEter) tillverkas redan idag av olja och kol, men leder till utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet negativt. Tillverkning av biobränslen från svartlut är däremot gynnsamt för naturen eftersom den görs av förnyelsebara råvaror. Med sina nya motorer räknar exempelvis Volvo med att minska utsläppen av fossil koldioxid med 95 procent.

En pilotanläggning för tillverkning av Bio-DME är under uppbyggnad i anslutning till pappersbruket i Piteå. Med en fullstor DME- anläggning vid varje svenskt massa- och pappersbruk kan hälften av all fossil diesel för den tunga fordonstrafiken bytas ut mot miljövänligt bränsle. Det skulle minska Sveriges oljenota med tio miljarder kronor.

Forskningen om gröna drivmedel vid Luleå tekniska universitet sker i samarbete med Umeå universitet, Chemrec, ETC Stiftelsen energitekniskt centrum och
Solander Science Park i Piteå m. fl

Kontaktinformation
Caroline Häggström,0920 – 49 2048, caroline.haggstrom@ltu.se eller professor Jonas Hedlund, 070-6605467,jonas.hedlund@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera