Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2010

Att lära med känseln – sinnenas olika möjligheter i fokus på internationell konferens

Alla har inte samma förutsättningar när det gäller att ta till sig information. Hur kan man då utforma informationen för att inte utestänga vissa grupper, exempelvis synskadade? Det är en central fråga när Mälardalens högskola, i samarbete med Punktskriftsnämnden, arrangerar konferensen Multimodal Learning Processes den 21-22 april.

Flera internationellt välkända forskare medverkar under konferensen, som hålls på högskolan i Eskilstuna. En av dem är professor Barbara Tversky från Stanford University i San Francisco. Hon har forskat kring hur människor kommunicerar via bilder och gester, och genom att kombinera text, bild och kroppsspråk.

Två andra tunga namn på programmet är Peter Gärdenfors, kognitionsvetare som skrivit böcker om vårt tänkande och handlande, och Germund Hesslow, hjärnforskare, filosof och vetenskapsteoretiker.

– Konferensen vänder sig till studenter, lärare och forskare inom ämnesområden och utbildningar som på ett eller annat sätt sysslar med människor, lärande och design. Men även till pedagoger på olika nivåer och producenter av läromedel, berättar Yvonne Eriksson, initiativtagare från högskolans sida och professor i informationsdesign.

Inom ämnet informationsdesign vid Mälardalens högskola bedrivs undervisning och forskning om utformning av information, bland annat genom forskningsprojektet Taktil navigering (överföring av information genom beröring) där Punktskriftsnämnden är en samarbetspartner.

– Vi ser information som ett verktyg för att underlätta för människor att via bild, text och rum ta till sig innebörden av till exempel instruktioner och samhällsfrågor. Och det finns en rad tillämpningsområden för informationsdesign: hälso- och sjukvård, kulturarvsmiljöer, industri och produktionssystem, säger Yvonne Eriksson.

Hon understryker vikten av att arbeta med fokus på människans individuella förmåga och begränsningar när det gäller att ta del av information, något som kommer att diskuteras på konferensen om olika inlärningsprocesser.

Se programmet: http://www.mdh.se/idt/multimodal

Press och andra medier är välkomna att delta i hela eller delar av programmet.

Datum: 21-22 april

Plats: Mälardalens högskola, Smedjegatan 37, Eskilstuna

För mer information, kontakta:
Yvonne Eriksson
Professor i informationsdesign, Mälardalens högskola
Tel. 016-15 36 99, e-post: yvonne.eriksson@mdh.se

Björn Westling
Sekreterare i Punktskriftsnämnden
Tel. 08-580 02 786, e-post: bjorn.westling@tpb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera