Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2010

Oligopol förlamar livsmedelsbranschen

Livsmedelsbranschen står inför ett allvarligt informations- och förtroendeproblem som kräver genomgripande åtgärder. Det visar en longitudinell studie om livsmedelsbranschen och konsumenterna som presenteras idag. Bakom studien står bland annat forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

I rapporten ”Jakten på den värdefulla måltiden” tar en forskargrupp, ledd av konsumentprofessor Solveig Wikström vid Företagsekonomiska institutionen, ett vittfamnande grepp om såväl livsmedelssektor som konsumenter. Forskarna har ingående följt konsumenter, handel och industri, kartlagt konsumenternas matvanor och handelns och leverantörernas arbetsprocess.

Upprepade larm i medierna har gjort konsumenterna misstänksamma mot livsmedelsindustrin. De saknar, enligt forskarna, en auktoritet, någon att vända sig till för att få svar på sina frågor och stilla sin oro. Många hushåll vill därför ha rena råvaror och laga maten själv från grunden.

– Trots goda föresatser blir det ofta industrimat. Tidsbrist gör att hushållen trots allt väljer hel- eller halvfabrikat och färdigmat. Men det skapar ångest och skuldkänslor, säger Solveig Wikström.

I studien konstateras att det är branschen själv som måste ta tag i problemen.

– Övertramp bör branschen själv beivra, och inte överlåta den rollen till medierna, vilket ofta sker idag. Men företagen är parter i målet. Därför kan de inte ensamma lösa förtroendeproblemet, utan behöver hjälp från opartiskt håll, menar Solveig Wikström.

Ett stort problem är också att ett fåtal butikskedjor dominerar.

– Detta oligopol förlamar marknaden, och man kan fråga hur länge de konkurrensvårdande myndigheterna kan tolerera denna låsning av dynamiken, betonar Solveig Wikström.

Studien, som delfinansierats av Vinnova och Handelns Utvecklingsråd, presenterades i en rapport den 14 april.

Rapporten (en kortversion och hela rapporten) samt bild, kan laddas ner på http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=426&a=78125.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Solveig Wikström, professor i företagsstrategi och konsumtion, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 30 13, 070-5166660, e-post sw@fek.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera