Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2010

Borreliabakteriernas angreppsvägar

Hur Borreliabakterier orsakar infektion och kan utveckla resistens mot antibiotika står i fokus för den avhandling som Ignas Bunikis försvarar vid Umeå universitet den 16 april.

Borrelia är en grupp Gram-negativa och korkskruvsliknande bakterier (spiroketer) som sprids till människor via infekterade fästingar och löss. De orsakar i huvudsak två sjukdomar, Lyme-sjukdom och återfallsfeber. Båda brukar också kallas borrelioser. De varierar kraftigt när det gäller symtom, svårighetsgrad och varaktighet, men kan oftast behandlas med antibiotika.

Avhandlingen handlar huvudsakligen om Lyme-borrelios, som orsakas av arterna B. burgdorferi, B. afzelii and B. garinii. Borreliabakterierna flyttar under sin livscykel mellan fästingar och olika ryggradsdjur, framför allt gnagare men också fåglar. Tidigare studier har visat att den här bakterietypens cellstruktur och membransammansättning skiljer sig väsentligt från andra bakteriers. I avhandlingen identifieras bland annat ett protein som kan bilda en kanal, en por, genom bakteriens yttre membran och därigenom är viktigt för att orsaka infektion. Kanalen kan också användas som pump för att eliminera icke önskvärda ämnen från cellen. Via en jämförelse med kända förhållanden hos kolibakterier visar avhandlingen att tre bestämda gener kodar för detta sekretionssystem, som kan orsaka antibiotikaresistens hos många bakteriearter och således teoretiskt också hos B. burgdorferi, även om det inte ännu har påvisats kliniskt.

Borreliabakterier har ett förhållandevis litet genom och är i hög grad beroende av näring från värdcellerna när den infekterar t.ex. människan. I avhandlingen kartläggs den mekanism som bakterien använder för att ta upp näring via sitt yttre membran. Bl.a. beskrivs proteinet DipA (dicarboxylate-specific porin A) som har en central roll i detta sammanhang.

Förhoppningen är att kunskapen om dessa mekanismer ska skapa möjligheter att ta fram läkemedel som kan blockera den sjukdomsframkallande processen.

Ignas Bunikis är doktorand vid Inst. för molekylärbiologi, där han kan nås på tel. 090- 785 08 02, e-post ignas.bunikis@molbiol.umu.se

Fredagen den 16 april försvarar Ignas Bunikis, Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Borrelia channel-forming proteins: function and structure (Struktur och funktion hos Borrelia-spiroketers porbildande proteiner).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal Betula, by. 6M, NUS.
Fakultetsopponent är prof. Steven J. Norris, The University of Texas Medical School, USA.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera