Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2010

Gen som reglerar hårtillväxten identifierad

Aktivering av genen Lhx2 ger ökad hårtillväxt. Det visar Leif Carlssons forskargrupp vid Umeå universitet i en artikel i den senaste webbutgåvan av den ansedda vetenskapliga tidskriften PLoS Genetics. Resultaten vederlägger till viss del tidigare publicerade forskningsresultat på området.

Hår är viktigt för temperaturregleringen, fysiskt skydd, sensorisk aktivitet, säsongsstyrt kamouflage och sociala interaktioner. Det bildas i hårfolliklar, som är komplexa miniorgan i huden specialiserade på denna uppgift. Alla hårfolliklar bildas under fosterutvecklingen. De genererar sedan nya hårstrån genom att kontinuerligt genomgå stadier av tillbakagång, vila och tillväxt under hela livet. Tillväxtfasens tidsmässiga längd avgör hårens längd, ex.vis kan tillväxtfasen för skalphåret fortgå i några år emedan tillväxtfasen för ögonbryna är några månader.

Efter tillväxtfasen stannar hårbildningen upp, follikeln tillbakabildas och går in i en vilofas. Efter en tids vila börjar en ny tillväxtperiod och då puttas det gamla hårstrået ut och lossnar från kroppen. Skälen till denna komplexa reglering av hårtillväxten är inte klarlagda, men det har föreslagits att det kanske möjliggör årstidsstyrda variationer i hårtillväxten.

Leif Carlssons forskargrupp identifierar med den aktuella studien transkriptionsfaktorn Lhx2 som en viktig regulator av hårbildningen. Lhx2-genen är aktiv under hårfollikelns tillväxtfas och stängs av under vilofasen. Forskarna har kunnat visa att Lhx2 är funktionellt inblandad i bildandet av hår, då hårfolliklar där Lhx2 inaktiverats inte kan producera hår. Dessutom har aktivering av Lhx2-genen i hårfolliklar visat sig aktivera tillväxtfasen och därmed bildande av hår. Därmed är det bevisat att Lhx2 är en gen som är viktig för regleringen av hårtillväxten.

I skarp kontrast till tidigare publicerade forskningsresultat av andra forskargrupper har Leif Carlsson med medarbetare funnit att Lhx2 i första hand uttrycks utanför hårfollikelns utbuktande region, där follikelns stamceller återfinns. Umeåforskarna har också visat att Lhx2 behövs för att hårfolliklarnas tillväxtfas (anagen) ska fortskrida och för hårfolliklarnas strukturering. Dessutom räcker transgent uttryck av Lhx2 efter födseln för att aktivera tillväxtfasen och därmed stimulera hårväxt.

Därmed ger resultaten en möjlighet till alternativ tolkning av Lhx2:s funktion i hårfolliklar jämfört med tidigare resultat. Lhx2 uttrycks nämligen periodiskt, i första hand i prekursorceller skilda från cellerna i folliklarnas utbuktande region. Den är en faktor som är nödvändig för att hår ska bildas och växa.

För mer information, kontakta gärna professor Leif Carlsson, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), Umeå universitet på:
Telefon 090-785 44 36
Mobiltelefon 070-374 79 51
E-post leif.carlsson@ucmm.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera