Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2010

Får vanligaste bytet för rovdjur

Viltskadecenter vid SLU för statistik och gör prognoser för utvecklingen av rovdjursskador på tamdjur, förutom renar.

Det tamdjur* som oftast angrips av rovdjur är får, och av alla rovdjursangrepp på tamdjur står varg och lodjur för de allra flesta. Det visar den senaste statistiken över viltskador från Viltskadecenter. Förra året angreps 687 stycken tamdjur av rovdjur, allra största delen var får. Av totalt 142 angrepp stod varg för nästan hälften och lodjur för en tredjedel.

Antalet tamdjur som dödats, skadats eller försvunnit till följd av rovdjursangrepp varierar mycket mellan åren. Detta förklaras av att det ofta är enskilda individer som utvecklat ett skadebeteende, och som under vissa år står för en stor del av skadorna.

Viltskadecenter ger varje år ut prognoser för utvecklingen av rovdjursskador på tamdjur. I Götaland förväntas angreppen öka, främst på grund av att det finns fler tamdjur per ytenhet, men också för att antalet rovdjur, framför allt lo, ökar i dessa delar.

*Statistiken avser tamdjur förutom renar.

Kontaktinformation
Maria.Levin@ekol.slu.se, http://www.viltskadecenter.se, Viltskadestatistik 2009,http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/viltskadestatistik_2009.pdf, Viltskadebarometern 2009, http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/viltskadebarometern_2009.pdf

Miljötrender 2/2010, Tema Rovdjur, http://www2.slu.se/foma/mt10/MT2_10.pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera