Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2010

En lövskog nära dig minskar stress

Folk som bor nära en lövskog eller som brukar göra långa promenader i en skog upplever sig inte vara så stressade.

I dagens samhälle lever många med ett ständigt stresspåslag av hormonerna kortisol och adrenalin. Men folk som har nära till en lövskog där de bor, eller som brukar göra långa promenader i en skog i rekreationssyfte, upplever inte i lika hög grad att de är stressade. Detta framkom i en enkätundersökning vid SLU i Alnarp. Tre tusen slumpvis utvalda personer i Skåne och Blekinge hade valts ut, och av dem svarade cirka hälften på frågor om sina rekreationsvanor i olika typer av skogar (löv- och barrskog), samt om hur de upplevde sin stressnivå.

Vistelse i miljöer med stora lövträd påverkar exempelvis puls och blodtryck positivt, enligt tidigare forskning vid SLU. Lövskogar har flera egenskaper som underlättar återhämtning från stress, t.ex. kan man fascineras över hur ljuset silar mellan löven och vara nyfiken på fåglar som sjunger eller fjärilar som fladdrar förbi. Det är också lätt att orientera sig i en lövskog, lättare än i många andra skogstyper.

Dessa rön kan ha betydelse vid planering av tätorter, så att flera skogsområden bevaras i närheten till bebyggelse och så att man värnar om den biologiska mångfalden. Om man satte en prislapp på skogens rekreationsvärden, skulle man lättare kunna jämföra dem med de kostnader samhället har för sjukskrivningar på grund av långvariga stress- och sjukdomstillstånd.

Kontaktinformation
Matilda.Annerstedt@ltj.slu.se, 040-41 50 78,
Fakta Skog 4/09, Vårda din skog – vårda din hälsa, http://www.slu.se/?id=142

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera