Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 april 2010

Framtidens student ska forma sitt lärande själv

Forskning inom pedagogik visar entydigt att ju högre kognitiva processer som är involverade i lärandet – genom att till exempel jämföra, diskutera och tillämpa – desto mer lär man sig. Kunskapen blir dessutom mer hållbar. Ett effektivt lärande kräver därför aktivt deltagande studenter, det vill säga studenter som är mer aktiva i lärandeprocessen och i utformningen av utbildningarna.

Vid Karolinska Institutets årliga utbildningskongress den 19 april presenteras forskning om ”det studentaktiva lärandet”. Kongressen innehåller även workshops och diskussioner med forskare och studenter.

– Frågan vi har valt som rubrik på årets utbildningskongress ”Morgondagens student – delägare eller deltagare?” ska få studenterna att engagera sig, säger Sari Ponzer, dekanus för utbildning.

Journalister är välkomna till utbildningskongressen
Tid: Måndagen den 19 april klockan 8.30-19.00.
Plats: Berzelius väg 3, Karolinska Institutet campus Solna.
Program: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=185&a=1886&l=sv

Studenterna har i år också tagit ett större ansvar för kongressen än vanligt. De inleder temat och de har valt att avsluta kongressen med en paneldebatt med särskilt inbjudna gäster, som ska diskutera hur man kan engagera studenter att verkligen bli delägare i sin utbildning.

En av gästerna är professor Ronald Barnett, framstående utbildningsforskare vid University of London, vars föredrag går under rubriken “Being a Student: Willing to Learn in an Uncertain Age”.

Flera workshops är kopplade till det studentaktiva temat, till exempel ”portfolio som redskap” och ”studenten som lärare”.

– Portfolio är en modell som går ut på att studenten samlar sina erfarenheter – examinationer, uppsatser med mera – under utbildningens gång i en ”portfölj”. Detta för att då och då stanna upp och reflektera över vad man lärt sig och hur olika moment i utbildningen hänger ihop. Det blir ett mycket mer aktivt lärande än den gamla korvstopparmetoden, säger Charlotte Silén, chef för Centrum för medicinsk pedagogik vid Karolinska Institutet.

”Studenten som lärare” handlar om att inte bara lärarna utan även studenterna själva kan ge återkoppling till av varandra, till exempel genom att läsa varandras arbeten och ge synpunkter.


Hämta bilder för press och teve: http://ki.se/pressrum

För frågor, kontakta:
Professor Sari Ponzer, dekanus för utbildning
Tel: 08-524 865 74, 070-418 48 25
E-post: sari.ponzer@ki.se

Charlotte Silén, chef för Centrum för medicinsk pedagogik
Tel 08-524 837 27, 076-140 45 67
E-post: charlotte.silen@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel 08-524 860 66 eller 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera