Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 april 2010

De nya elmätarna sänker inte elförbrukningen

De senaste åren har alla svenska hushåll fått nya elmätare, en reform som kostat energibranschen ca 12 miljarder kronor. Ett viktigt argument för reformen var att elkonsumtionen skulle minska. Sedan dess faktureras man nämligen på varje månads elräkning för den el man verkligen har förbrukat, något som antogs leda till att hushållen skulle bli mer medvetna och sparsamma. Hos vissa elbolag kan man numera följa sin elförbrukning dag för dag eller till och med timme för timme på nätet. Men en ny forskningsrapport visar att den ökade informationen sällan leder till att människor drar ner på sin elförbrukning.

Jurek Pyrko, professor i energihushållning vid Lunds Tekniska Högskola, har nyligen avslutat tre olika studier där han undersökt hur människor använder sig av en elstatistiktjänst, vilket innebär att kunderna kan logga in på Internet och följa sin kWh-förbrukning timme för timme. I dagsläget är det framförallt mindre elbolag som erbjuder sådana här tjänster, men framöver kommer troligtvis även större elleverantörer att erbjuda dem.

– Möjligheten att ständigt få uppdaterad information om sin elförbrukning förändrar inte i sig människors beteende, enligt vad vi kunde se. Men om informationen kompletteras med rådgivning kan den ha positiv effekt. Rådgivningstjänster, där elbolagen och kunden sätter upp energibesparingsmål, blir vanligare framöver, skulle jag tro. Flera energiföretag har nu upptäckt denna affärsmöjlighet. Eftersom det är så lätt att byta elbolag blir det allt viktigare för elbolagen att ge individuell service för att behålla sina kunder, vilket är mer värt än om deras elräkning går ner något, menar Jurek Pyrko.

Ett svenskt hushåll utan elvärme förbrukar i genomsnitt 4500 kWh el per år, vilket i dagsläget innebär en kostnad på ca 5000 kronor. Med enkla åtgärder, såsom att släcka lampor och inte låta TV:n och andra apparater vara i standby-läge dygnet runt, kan man lätt spara 15 procent per år, alltså 750 kronor.

– Använder man elen för att värma upp huset, vilket hälften av alla hushåll i Sverige gör, kan man lätt spara ännu mer genom att exempelvis sänka inomhustemperaturen. Varje grads skillnad kan innebära en besparing på upp till tusen kronor per år, tipsar Jurek Pyrko.

Idag betalar de flesta ett fast elpris. Även ett rörligt pris innebär i praktiken ett fast pris på en månad. De nya så kallade ”smarta” elmätarna och nya infokanaler ger elbolagen nya tekniska möjligheter. Till exempel skulle det rörliga priset kunna ändras varje timme.

Flera typer av nya infokanaler testas för närvarande av elbolag och bostadsföretag. En applikation som bl a Jurek Pyrko håller på att studera och utveckla är en infopanel där elbolagen kan skicka information till hushållen. Den kan sättas upp på ett lämpligt ställe i bostaden. Där kan elbolagen exempelvis förvarna om att elpriset kommer att stiga en viss tid det närmaste dygnet. Då vet man som kund att man inte bör köra en tvätt just då eller till och med att man kan sänka inomhustemperaturen med ett par grader för att spara på den dyra elen.

– Tvärtom mot vad många tror ligger det inte i elbolagens intresse att många kunder förbrukar el när priset är högt. Elbolagen gynnas av en jämn konsumtion så att de slipper köpa in för mycket dyr el på elbörsen eller av sina leverantörer, el som de senare riskerar att behöva dumpa priset på om den inte köps upp av deras egna kunder. Bättre i så fall att kunna köpa in just rätt mängd el redan från början.

För mer information kontakta Jurek Pyrko, professor i Energihushållning, 046-222 92 69, Jurek.Pyrko@energy.lth.se Läs hela rapporten här: www.ees.energy.lth.se/publikationer/2009/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera