Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2010

Relationsarbete viktigt för lärare

Skolan och dess lärare är ständigt aktuella och ofta ifrågasatta i samhällsdebatten. I en avhandling från Uppsala universitet lyfter forskaren Anneli Frelin upp en dimension av lärares arbete som kräver en särskild sorts professionalitet: den som behövs för att skapa och upprätthålla relationer mellan lärare och elever och mellan eleverna i skolan.

Det är en komplex uppgift att se till att de relationer elever har i skolan är positiva för deras lärande och utveckling. Genom intervjuer och observationer av lärare från förskolan till gymnasieskolan har Anneli Frelin utforskat den relationella dimensionen av lärares arbete och professionalitet.

– Att utgå från professionalitet som något som går att lära sig utmanar myten att man föds till lärare, vilket gör avhandlingen relevant för både verksamma lärare och för lärarutbildning, säger Anneli Frelin.

Lärares praktiska argument, det vill säga deras argument för handlingar i en viss undervisningssituation, har kartlagts och analyserats, och resultaten visar ett målmedvetet arbete med att förhandla så kallade undervisningsrelationer, relationer där eleven accepterar att bli undervisad av läraren. Resultaten visar att lärarna inte bara förutsätter att en sådan relation redan existerar, utan de förhandlar relationen med sina elever. Ibland är förhandlingarna snabba och subtila, men i andra fall är de långdragna och dramatiska, och utgången är alltid till en del oviss, bland annat därför att eleven har en egen vilja. Förutsättningarna i skolan för att genomföra dessa förhandlingar kan också vara mer eller mindre begränsade.

Ett annat viktigt resultat berör lärares målmedvetna arbete för att iscensätta så kallade undervisningsgemenskaper, vilket handlar om elevers relationer med varandra i gruppen. Dessa förhandlas också för att vara eller bli positiva i relation till undervisningens syften. Det förutsätts inte automatiskt att en undervisningsgemenskap existerar och arbetet med att iscensätta en sådan gemenskap kan ibland vara omfattande och krävande, till exempel när en del elever systematiskt kränker andra.

– Detta relationsarbete från lärares sida visar också på ett slags professionalitet i handling som inte handlar om att höra till en profession, utan om att utöva sitt yrke skickligt i komplexa omständigheter, säger Anneli Frelin.

Avhandlingen försvaras den nionde april.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Anneli Frelin, tel: 018-471 2490, 070-317 85 14, e-post: anneli.frelin@did.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera