Tema

Skabb

Allt fler svenskar drabbas av skabb. Sjukdomen orsakar epidemier på både äldreboenden och bland ungdomar. Molekylärbiologen Eva Molin berättar för forskning.se om den forskning som görs på parasiten. 

Vad är skabb?
— Det är ett mikroskopiskt kvalster, ett slags spindeldjur som lever i de övre hudlagren på sina värddjur. Parasiterna gräver gångar i huden där de parar sig och lägger ägg. Hudcellerna förstörs och djuren utsöndrar ämnen som orsakar långvariga allergiska reaktioner som bland annat får det att klia enormt och gör huden hård och skrovlig. Dessutom kan bakterieinfektioner lättare få grepp. Skabb är en otrevlig sjukdom som skapar mycket lidande, säger Eva Molin som forskar på skabb vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

WHO uppskattar att omkring 300 miljoner människor är drabbade av skabb världen över. Parasiten är ett särskilt stort problem i tätbefolkade områden och är vanligt i fattiga länder.

Hur diagnosticerar man skabb?
— Framförallt studerar man hudskrap i mikroskop, men det är en okänslig metod och lätt att missa ett djur. Man kan också ta blodprov där man försöker identifiera antikroppar som värddjuret bildat mot skabbkvalstret. Denna metod som först började användas på SVA för diagnostik av skabb hos djur behöver dock utvecklas vidare och Smittskyddsinstitutet med flera arbetar med utveckling av dessa diagnosmetoder.

Är det samma typ av skabb som drabbar djur och människor?
Sarcoptes scabiei , som kvalstret heter på latin, kan infektera de flesta däggdjur och är vanlig hos till exempel räv, gris, hund och människa. Parasiten smittar via direktkontakt och kan överföras mellan olika värddjur.
Skabbdjuren ser identiska ut i mikroskop, men kan ändå skilja sig åt genetiskt. Om en människa smittas från till exempel hund så blir infektionen i allmänhet lindrigare än om hon smittas från en annan människa. I olika forskningsgrupper runtom i världen använder man molekylära metoder, som att titta på DNA, för att undersöka relationerna mellan de olika varianterna av skabbkvalster. Det kan handla om olika arter, eller olika stammar av samma art.

Hur bekämpar man skabb?
— Det finns salvor och orala läkemedel mot parasiten men behandlingen får allt sämre effekt. Sarcoptes scabiei  tycks  utveckla resistens mot de läkemedel som finns idag. På SVA och SLU forskar vi på mekanismer som kan vara orsak till resistensen, till exempel så kallade detoxifieringsenzym som kan binda till eller bryta ner läkemedlet och därigenom hindra det från att nå sitt mål.

Text: Eva Barkeman, forskning.se

 

Kontaktinformation
red@forskning.se

Skabb

 lästid ~ 2 min