Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2010

IT-förändringar måste involvera hela organisationen

Hemligheten bakom lyckosamma IT-baserade förändringar är rätt balans mellan hårda faktorer som teknik och struktur och mjuka faktorer som tankesätt och organisation. Det visar företagsekonomen Einar Iveroth som i sin avhandling studerat hur företaget Ericsson genomdrivit en stor IT-understödd organisationsförändring. Avhandlingen försvaras den 30 mars vid Uppsala universitet.

Einar Iveroths forskning baseras på studiet av Ericssons F&A (finance & accounting) avdelning som har genomdrivit en transformation av sin verksamhet från en decentraliserad organisation till ett globalt nätverk av så kallade Shared Service Centers: ”The Global F&A Transformation Programme”.

Avhandlingen har främst två bidrag. För det första ger den insikter om strategiska frågor kring hur man bör driva lyckade IT-understödda organisationsförändringar. För det andra utvecklas modellen ”The Commonality Framework for IT-enabled Change” som visar på hur framgångsrika IT-understödda organisationsförändringar kan drivas i praktiken.

Einar Iveroth visar hur det första steget i att införa ett IT-system handlar om förändringar i organisationen. Den tekniska implementeringen måste exempelvis åtföljas av förändringar i organisationens arbetsprocesser (hur arbetet utförs), nya arbetsroller, och investeringar i utbildning. Utan dessa organisatoriska förändringar blir det omöjligt att utnyttja systemets fulla potential.

– Ur ett praktiskt perspektiv visar avhandlingen på att de flesta IT-understödda organisationsförändringar misslyckas för att det finns en övertro till tekniken. Ledningen behandlar ofta införandet av IT som en isolerad, analytisk och mekanisk process som skall utföras och förvaltas av IT-avdelningen. Den underliggande principen i detta tankesätt är att när “IT-folket” inför den nya tekniken så sprids den i hela organisationen och anställda anpassar sig till de nya omständigheterna, säger Einar Iveroth.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Einar Iveroth, tel: 070-449 75 10, e-post: einar.iveroth@fek.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera