Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2010

Internationellt samarbete skapar nya perspektiv på kunskap

Globalisering och mångfald ställer nya frågor om demokratins problem – inte minst när det gäller utbildning. I en strävan att demokratisera utbildningssystemen i både Sverige och Sydafrika samarbetar Örebro universitet sedan flera år tillbaka med University of South Africa. Nu senast anordnade de en mångvetenskaplig konferens i Pretoria tillsammans. Då stod demokrati, mänskliga rättigheter och social rättvisa i centrum.

– Vi lever i en global värld som drivs av starka ekonomiska intressen. Utländska företag fortsätter att utnyttja Afrikas tillgångar utan att ge något tillbaka. Det gäller rätten till jord och naturtillgångar men också kunskap, säger Bernt Gustavsson, professor i pedagogik med inriktning mot demokrati vid Örebro universitet.

Bernt Gustavsson har arbetat med utbildningsproblem i Sydafrika sedan 1993 och han stod bakom konferensen tillsammans med professor Catherine Odora Hoppers vid University of South Africa, som dessutom är gästdoktor vid Örebro universitet.

– Utvecklingen har gått framåt sedan vi inledde vårt samarbete med Sydafrika men det finns mycket kvar att göra. Det krävs mer forskning och långsiktigt arbete.

Det kan vara svårt att stå emot starka ekonomiska intressen men det kan vara nödvändigt för att komma tillrätta med sociala och ekonomiska orättvisor, hävdar Bernt Gustavsson.

– Ta till exempel företag som använder sig av människors kunskap som har förts vidare från generation till generation utan att låta dem ta del av vinsten. Vi måste arbeta för att infödd kunskap ska värderas högre.

Konferensen i Pretoria var en chans för forskare inom olika områden från olika delar av världen att träffas och diskutera både enskilda men också gemensamma problem. Den globala utvecklingen gör att Sydafrika och Sverige träffar på allt fler problem som liknar varandra.

– Det är värdefullt att få tillfälle att utbyta kunskap och erfarenheter så att vi kan lära av varandra. Ett centralt problem för all utbildning är vad det innebär för utbildning och kunskap att det egna och det lokala alltmer knyts till det avlägsna och det globala.

Bernt Gustavsson hävdar att den svenska diskussionen om utbildning hittills varit begränsad till att gälla Europa och Västvärlden. Samtidigt finns det ett påtagligt glapp mellan den politik runt globalisering och hållbar utveckling som formuleras i Europa och de faktiska omständigheter som gäller i andra delar av världen.

– Man får nya perspektiv när man arbetar med människor med liknande problem i andra delar av världen. Samarbetet är långt ifrån över och närmast kommer vi att träffas när dagarna för mänskliga rättigheter äger rum här i Örebro. Dessutom deltog nästan hela forskarskolan Demokratins villkor med presentationer som kommer att publiceras längre fram.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Bernt Gustavsson 070-641 61 60, bernt.gustavsson@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera