Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2010

Utbildning på apotek i fokus

Praktiken fyller en viktig funktion i apotekarutbildningen. I sin avhandling visar apotekaren Andy Wallman vikten av att studenter får en möjlighet att lära i en professionell miljö för att utveckla ett professionellt förhållningssätt. Omregleringen av apoteksmarknaden, med större skillnad mellan olika apotek, gör samarbetet mellan universiteten och branschen än viktigare för studenternas lärmiljö.

Apotekspraktiken ska stödja studenten att omsätta teoretisk kunskap från utbildningen till praktiskt handlande och introducera dem till ett professionellt yrkesliv. Vad och hur studenterna lär står i fokus för Andy Wallmans avhandling som försvaras den 26 mars.

Andy Wallman konstaterar i sin forskning att apotekspraktiken fyller en viktig funktion i apotekarutbildningen. Den integrerar teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter. Studenterna bygger även upp generella färdigheter som de har nytta av i framtida yrkesliv även utanför apotek, såsom arbetsplatslärande och förmågan att arbeta i grupp. Han konstaterar vidare att reflektiva aktiviteter i högre grad kan användas för att medvetandegöra det omedvetna lärandet i det dagliga arbetet på apotek.

– Det är inte bara att skicka ut studenter på apotek och hoppas att de lär sig. Det är viktigt att lägga fokus på att integrera olika läraktiviteter och använda hela den tillgängliga paletten av aktiviteter, från formellt till omedvetet lärande, för att optimera lärandet på arbetsplatsen under praktik, säger Andy Wallman.

Vidare konstaterar Andy Wallman att den sociala utbildningsmiljön är av stor betydelse och då särskilt handledarens roll, som är mycket viktig för lärandet. Det bedöms därför viktigt att ytterligare utbilda och stötta handledarna i deras roll.

– Detta är av största intresse nu när omregleringen leder till att det blir en större skillnad mellan olika apotek. Det är då viktigt att universiteten och branschen samarbetar för att säkerställa en god lärmiljö för studenterna.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Andy Wallman, tel: 070-310 25 75, e-post: Andy.wallman@farmaci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera