Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2010

Honor är schimpansernas kulturbärare

Hur lär sig schimpansungar beteenden som inte är genetiskt överförda? Forskare vid Stockholms universitet har analyserat information om schimpansers beteenden och funnit att schimpanskultur mest bärs och överförs av honorna. Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.

Schimpansforskare har tidigare visat att schimpanser har primitiv kultur. Bland annat använder de enkla verktyg. De fiskar exempelvis termiter med hjälp av pinnar som sticks in i termitstackar och knäcker nötter med hjälp av två stenar som därmed används som hammare och städ. Dessa egenskaper benämns kultur eftersom de inte överförs genetiskt utan genom att schimpanser måste lära sig dessa beteenden från andra individer.

Nu visar två forskare vid Centrum för evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet, Johan Lind och Patrik Lindenfors, att schimpanskultur mest bärs och överförs av honor. Slutsatsen kommer sig av att antalet kulturella egenskaper man hittar i en schimpansgrupp är starkt kopplat till hur många honor som finns i gruppen, medan det inte finns något som helst samband med antalet hannar i gruppen.

– Vårt resultat borde egentligen ha varit förväntat eftersom det är honorna som tar hand om ungarna och därför spenderar mest tid med dem under deras mest intensiva inlärningsperiod, säger Johan Lind.

– Dessutom är det mest honorna som använder verktyg och också de som flyttar mellan grupper. De tar då med sig det de lärt sig till nästa grupp, tillägger Patrik Lindenfors.

Ingen av forskarna tror dock att mönstret de funnit även gäller människor.

– Människans kultur är speciell och ett resultat av unika mentala färdigheter. Till största delen styrs mänsklig kultur av en helt annan dynamik än den som styr schimpansers kultur, säger Johan Lind och Patrik Lindenfors.

För bild på schimpans, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Johan Lind, Centrum för evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet, mobil 070 203 15 60, e-post johan.lind@zoologi.su.se

Patrik Lindenfors, Centrum för evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet, tfn 08-16 4046, mobil 070-341 86 87, e-post patrik.lindenfors@zoologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera