Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2010

Högt blodtryck ger bra prognos vid akut bröstsmärta

Patienter som läggs in på hjärtintensiven med bröstsmärtor har större chans att överleva om de har högt blodtryck. Det visar en studie av forskare vid Linköpings universitet som nu publiceras i världens största medicinska vetenskapliga tidskrift JAMA.

Högt blodtryck förknippas vanligen med dålig prognos vid hjärtsjukdom. Men då handlar det om det blodtryck som mäts i vila. De nya resultaten visar att det är viktigt att ta hänsyn till den situation som råder när blodtrycket mäts.

Studien av forskarna Ulf Stenestrand, Fredrik Nyström, Magnus Wijkman och Mats Fredriksson vid Linköpings universitet omfattade 119 151 patienter som lagts in på hjärtintensiven för akuta bröstsmärtor mellan 1997 och 2007. Data hämtades från RIKS-HIA, ett register som omfattar alla svenska hjärtintensivavdelningar.

Det först uppmätta blodtrycket vid inläggningen kopplades till risken att patienten skulle dö under vårdtiden och ett år därefter. Det visade sig att ju högre det övre, systoliska trycket var, desto lägre var risken för död. Hos de patienter som hade över 162 mm Hg var dödsrisken 22 procent lägre än för dem i intervallet 128-144. Dessa hade i sin tur 40 procent lägre risk att dö än de som hade ett systoliskt blodtryck under 128 mm Hg.

– Den riktigt stora nyheten i studien var att risken fortsatte att sjunka vid ännu högre nivåer ända upp till 200 mm Hg, varefter riskminskningen planade ut, säger Fredrik Nyström, professor i internmedicin.

– Vår studie visar tydligt att det är en helt annan sak att ha högt blodtryck vid akut svår stress, som alltså verkar skyddande, jämfört med ett högt viloblodtryck, som är farligt, säger Nyström.

Skillnaderna för de olika grupperna var ännu tydligare när forskarna undersökte patienternas risk att dö enbart i hjärt-kärlsjukdom. Den förbättrade prognosen gällde också för högriskgrupper som diabetessjuka, rökare och feta.

Att lågt blodtryck kan vara förenat med dålig prognos vid vissa typer av hjärtsjukdom har tidigare varit känt, men i de fallen har det låga blodtrycket orsakats av hjärtsvikt.

RIKS-HIA, det svenska registret för hjärtintensivvård, skapades 1991 av Ulf Stenestrand och Lars Wallentin, numera professor i kardiologi vid Uppsala universitet. Nu deltar alla de 74 sjukhus som tar emot akut hjärtsjuka patienter i Sverige och dessutom Åland och Island. Ulf Stenestrand som var docent vid Linköpings universitet och överläkare vid hjärtkliniken på Universitetssjukhuset avled i februari endast 49 år gammal.


Artikel:
Association between admission supine systolic blood pressure and 1-year mortality in patients admitted to the intensive care unit for acute chest pain av Ulf Stenestrand, Magnus Wijkman, Mats Fredriksson och Fredrik Nyström. Journal of the American Medical Association (JAMA) 24 mars 2010.

Kontaktinformation
Kontakt:
Professor Fredrik Nyström, Institutionen för medicin och hälsa, 013-227749, fredrik.nystrom@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera