Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 mars 2010

Ny behandling vid förmaksflimmer kan hjälpa många patienter

Patienter med förmaksflimmer löper ökad risk att drabbas av stroke och andra blodproppar. En fördjupad analys av studien RELY visar att dabigatran, ett nytt blodförtunnande läkemedel, ger ett likvärdigt eller bättre skydd mot stroke jämfört med warfarin även hos patienter med lägre strokerisk. De nya resultaten presenteras idag, måndagen den 15 mars, vid amerikanska kardiologsällskapets kongress i Atlanta, USA.

Minst 100 000 svenskar lider i dag av förmaksflimmer. För närvarande rekommenderas patienter med måttlig till hög strokerisk behandling med blodförtunnande medel (warfarin). För patienter med lägre strokerisk rekommenderas antingen warfarin eller den betydligt mindre effektiva acetylsalicylsyra vilket ofta används på grund av lägre risk för blödning. Det är också välkänt att många i denna stora patientgrupp förblir helt obehandlade då blödningsrisken vid behandling med blodförtunnande läkemedel kan befaras överstiga nyttan.

I RELY-studien jämfördes dabigatran, ett nytt blodförtunnande läkemedel, med warfarin som strokeprofylax hos drygt 18 000 patienter med förmaksflimmer. De tidigare publicerade resultaten visade att en hög dos av dabigatran minskade risken för stroke med 34 procent jämfört med warfarin och en lägre dos av dabigatran var lika effektiv som warfarin men med en betydligt lägre risk för allvarliga blödningar. Båda dabigatrandoserna mer än halverade risken för hjärnblödning, den allvarligaste och mest fruktade komplikationen vid blodförtunnande behandling.

En fördjupad analys studien har nu visat att de ovan nämnda goda resultaten gäller patienter med allt ifrån låg till hög risk för stroke.

– Särskilt intressant är den gynnsamma effekten av dabigatran hos dem som kategoriseras som lågriskpatienter, där många idag inte får adekvat blodförtunnande behandling trots att 2-3 procent av patienterna riskerar att drabbas av stroke varje år. För denna patientgrupp ger den högre dosen dabigatran ett betydligt bättre skydd mot stroke och en lägre risk för allvarliga blödningar än warfarin och båda doserna gav en betydligt lägre risk för hjärnblödning. Det här kan innebära att betydligt fler patienter kan erbjudas en effektiv och säker blodförtunnande behandling i framtiden, säger Jonas Oldgren, huvudansvarig för analysen och ansvarig för RELY-studien i Sverige.

Dabigatran etexilat utvecklas av företaget Boehringer-Ingelheim, som också finansierat studien.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Jonas Oldgren, överläkare i kardiologi, Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Uppsala universitet
Telefon: 070-221 12 43 (befinner sig i Atlanta), e-post: Jonas.Oldgren@ucr.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera