Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2010

Kväve och drivmedel från egna åkrar

En tiondel av åkerarealen i Sverige skulle räcka för att försörja jordbruket med drivmedel och kvävegödselmedel.

Serina Ahlgren vid SLU i Uppsala baserar denna beräkning på termisk förgasning av biomassan salix. Genom sådan förgasning skulle man kunna ersätta den fossila naturgasen, som nu används vid tillverkning av mineralkväve.

Vid tillverkning av mineralkväve (via Haber Bosch-processen) används en tredjedel av gasen som energi och två tredjedelar som råmaterial. 4 ton kväve kan utvinnas från 1 hektar salix, vilket räcker till att gödsla ca 30 hektar vete. Om man i stället förgasar halm tar man ingen odlingsmark, som annars skulle använts för matproduktion, i anspråk.

Flera av den så kallade första generationens biodrivmedel, etanol, biogas och rapsmetylester, skulle redan nu kunna ersätta den fossila diesel som nu används som traktordrivmedel. Metanol, vätgas, dimetyleter och andra drivmedel av andra generationen är inte färdigutvecklade än. För flera av biodrivmedlen behöver traktorerna dock modifieras, vilket utan stöd från staten kan fördröja omställningen till biodrivmedel.

Kontaktinformation
Avhandlingen, http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002151/

Jordbruk utan fossilt bränsle möjligt (pressmeddelande), http://www.slu.se/?id=135&Nyheter_ID=11917&FunktionID=20

Kontakt
Serina.Ahlgren@et.slu.se, 018-67 18 87

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera