Artikel från forskning.se

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2010

Isbrytaren Oden

Ett 50-tal fartyg frös fast i isen på Östersjön i början av mars. Sjöfartsverkets starkaste isbrytare Oden var dock uthyrd på forskningsuppdrag i Antarktis. Magnus Tannerfeldt på Polarforskningssekretariatet berättar vad Oden gör där.

Vad gör isbrytaren Oden på Antarktis?
— USA hyr Oden för att bryta isen fram till den egna forskningsstation McMurdo på Antarktis. I det fleråriga avtalet med det amerikanska forskningsrådet NSF har Polarforskningssekretariatet lagt på att svenska forskare får använda Oden för forskning under transporten samt ytterligare 20 dagar, vilket blir totalt en månad, säger Magnus Tannerfeldt, forskningsdirektör på Polarforskningssekretariatet, till forskning.se.  

Det svensk-amerikanska forskningssamarbetet Oden Southern Ocean är inne på sitt fjärde år och isbrytaren Oden har utvecklats till ett av världens bästa forskningsfartyg. Nu har hon precis avslutat årets forskningsetapp vid Sydpolen och är på väg hem via Sydamerika, med beräknad hemkomst i april.

Vad är det för forskning som görs?
— I år rör det sig om fyra huvudprojekt i samarbete mellan svenska och amerikanska forskare. De svenska forskarna har mest arbetat med att kartlägga havsbotten, dels med hjälp av ett fantastiskt fint flerstråligt ekolod, dels med sedimentprovtagningar. På så vis kan man se spår efter tidigare istider och därmed få hjälp att förstå klimatförändringar.

Ett annat svenskt projekt är att studera hur plankton blir “solbrända”, det vill säga hur de skyddar sig mot uv-strålning. Ombord på Oden finns också ett instrument som mäter kosmisk strålning och ska hjälpa forskarna att kalibrera ett större instrument på Antarktis. Det fjärde projektet handlar om oceanografi och följer havscirkulationen för att förstå issmältning.

Varför ska svenska forskare studera Sydpolen?
—  Antarktis är en kontinent som ingen äger. Det är unikt miljöskyddat landområde där det pågår fredlig forskning i samarbete mellan nationerna. Det vore märkligt om inte Sverige deltog.

Men varför just nu?
—  Ska man forska på Antarktis ska man göra det nu när det är sommar där…
Antarktis har jordens strängaste klimat. På de högsta punkterna mitt på kontinenten varierar är medeltemperaturen mellan -30 grader på sommaren och -70 grader på vintern. I kustområdena kan det dock bli så varmt som noll grader på sommaren.

Kommer Oden att hyras ut även nästa vinter?
—  Ja, avtalet med NSF gäller i ytterligare två år, sen får vi omförhandla. Men det är troligt att USA kommer att fortsätta behöva hjälp.
— Eftersom Oden mest legat sysslolös i hamnen i Luleå, utom några få veckor på vintrarna, har Sjöfartsverket bedömt att isbrytaren utnyttjas effektivare i det här samarbetet med USA.

Text: Eva Barkeman, forskning.se

Läs mer om Oden Southern OceanPolarforskningssekretariatets hemsida.

Kontaktinformation
red@forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera