Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 februari 2010

Västerländsk innovationsprocess ingen succé i Afrika

Technology transfer – teknologiöverföring från universitet till företag – är ett väletablerat framgångskoncept i västvärlden. Men när vi försöker ge samma recept till utvecklingsländer funkar det inte lika bra. Det menar Astrid Szogs från Lunds universitet som nyligen har skrivit en avhandling om samarbete mellan universitet och småföretagare i Tanzania.

Vid universitetet i Dar Es Salaam arbetar forskare med att överföra teknologi och kunskap till småföretagare. De använder sig av metoder som är en kopia av de metoder som vi använder oss av vid västerländska universitet; studenter gör examensarbeten åt småföretagare, det finns inkubatorsprogram och olika former av samarbeten mellan småföretagare och ingenjörer vid universitetet. Det kan handla om allt från vad en innehållsförteckning ska innehålla och hur man mixar fram olika smaker vid juiceproduktion till hjälp med att utveckla en viss maskin.

Astrid Szogs har gjort fältarbete i Tanzania och följt upp den hjälp som afrikanska småföretagare har fått av universitetet i Dar Es Salaam. Hon har studerat vilka teknologiska och praktiska färdigheter som har byggts upp genom samarbetet och hon är inte imponerad av resultatet:

– Våra idéer kring hur en innovationsprocess ser ut går inte att överföra rakt av till afrikanska förhållanden eftersom deras verklighet ser så annorlunda ut, säger Astrid Szogs.

De tanzaniska småföretagen ägnar sig ofta åt en rad olikartade och snabbt skiftande verksamheter och är svåra att klassificera enligt västerländska mallar. Ett annat problem är att småföretagen ofta befinner sig geografiskt långt bort från universitetet vilket gör det svårt för forskarna att göra någon uppföljning. Uppföljningen försvåras också i dagsläget eftersom universitetet inte har någon databas över företagen de samarbetar med, vilket beror på att de är informella, det vill säga inte registrerade.

– Universitetet skulle behöva ha forskare på plats men det finns varken vilja eller pengar till det. Det är hårt att leva på den tanzaniska landsbygden, säger Astrid Szogs.

Idag kanaliseras en del av Sidas biståndspengar via universitetssamarbete mellan u-länder och i-länder och efter avslutat avhandlingsarbete betonar Astrid Szogs att det är viktigt att ett sådant samarbete inte bara går ut på att exportera våra västerländska modeller:

– Jag tror att fokus måste läggas på hur kunskap ska kunna byggas upp på plats, inte hur vi ska överföra vår kunskap till dem, säger hon.

Astrid Szogs ska inom kort åka ner till Tanzania och börja ett arbete på en afrikansk tankesmedja som heter African Technology Policy Studies.

– En av deras grundtankar är att forskning ska göras i landet och med lokala lösningar, säger Astrid Szogs som är organisationens enda ickeafrikan.

Kontaktinformation
Astrid Szogs har skrivit sin avhandling inom ramarna för CIRCLE – Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy och nås på telefonnummer 0709-76 76 67 eller astrid.szogs@home.se

Läs mer om avhandlingen “Technology Transfer and Technological Capability Building in Informal Firms in Tanzania”
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1528561

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera