Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2010

Nya marina maskarter på Västkusten

Mellan sandkornen på havsbotten finns en okänd och outforskad djurvärld. Det vet zoologen Pierre De Wit vid Göteborgs universitet – som hittat nya djurarter vid både Stora Barriärrevet, Nya Kaledonien och utanför Gullmarsfjorden i Bohuslän.

Havsbottnarnas sandskikt är hem för en stor del av havets enorma artmångfald. Här lever arter från nästan alla havets djurgrupper. Grania, som hör till ringmaskgruppen Clitellata, som är släkt med daggmasken, är en av dem.

Grania är en omkring två centimeter lång och mestadels vit mask som påträffas i marin sand världen över, från tidvattenzonen och långt ner i djuphavet. Forskaren Pierre De Wit vid Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet, arbetar med att kartlägga exakt hur många arter av Grania det finns och hur de är besläktade med andra organismer.

Pierre De Wit har bland annat genomfört studier vid Stora Barriärrevet i Australien, där han och kollegorna funnit fyra helt nya arter av Grania-masken. En av dem är den vackert grönfärgade Grania colorata.

– I vanliga fall är dessa maskar färglösa eller vita, och varför just den här arten är färggrant grön har vi faktiskt inte hittat något bra svar på, säger Pierre de Wit.

Även i Skandinavien har Pierre De Wit hittat en tidigare okänd mask, döpt till Grania occulta, som bara kan skiljas från en tidigare känd art med hjälp av DNA. Maskarnas genetik visar att de båda arternas evolutionära historia faktiskt är helt skild, och att den ena av dem i själva verket är närmare släkt med en art som ser helt annorlunda ut.

– Arter som tidigare uppfattats som samma kan visa sig ha helt olika funktion i ekosystemet, och vara olika toleranta för till exempel miljögifter. Detta är naturligtvis viktigt att veta för att kunna vidta rätt åtgärder för att skydda vårt djurliv, säger Pierre De Wit.

Avhandlingen Systematics of Grania (Clitellata: Enchytraeidae), an interstitial annelid taxon försvaras vid en disputation den 5 mars 2010.

Kontaktinformation
Kontakt:
Pierre De Wit, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet
0704-038973
031-786 3648
Pierre.de_wit@zool.gu.se

Foto överst: Grania occulta, upptäckt utanför Gullmarsfjorden.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera