Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 februari 2010

Ny utbildningsvetenskaplig tidskrift

Umeå School of Education lanserar den 25 februari den utbildningsvetenskapliga tidskriften Education Inquiry.

Education Inquiry är en elektronisk tidskrift som utkommer fyra gånger per år.

– ”Inquiry” uttrycker ett sorts sökande, vilket passar för en tidskrift som i första hand inte vill proklamera sanningar, utan som snarare önskar problematisera och vetenskapliggöra, säger tidskriftens redaktör, professor Per-Olof Erixon, Umeå universitet.

Tidskriftens artiklar är vetenskapligt granskade och är fullt tillgängliga och nedladdningsbara från följande adress från och med den 25 februari:
www.use.umu.se/english/research/educationinquiry/1-2010

Den första utgåvan innehåller artiklar av forskare från Skottland, Australien, USA och Sverige.

Linda Croxfords artikel bygger på fallstudier av skolor i Skottland och visar hur trycket på en kontinuerligt höjd utbildningsnivå leder till metoder som ökar ojämlikheterna i skolan.

James McKernan hävdar i artikeln ” A Critique of Instructional Objectives” att undervisningsplanering utifrån målstyrda kursplaner byggda på beteendevetenskapliga föreställningar inte fungerar tillfredsställande när det handlar om utbildning. Utbildning, hävdar författaren, är inte att anlända till ett färdigbestämt mål eller en destination utan att anträda en resa, underförstått mot ett okänt mål.

Cole och Hagers artikel “Learning-practice: The Ghosts in the Education Machine” ” diskuterar hur man med olika teoretiska raster och ord kan beskriva vad undervisning är, men också hur det alltid finns något som inte låter sig beskrivas. Denna del kallas i artikeln för “spöken i utbildningsmaskinen”. Den kan hänföras till komplexiteten, mångfalden och variationen i varje undervisningssammanhang.

Den fjärde och sista artikeln, “Literary Prosumers – Young People’s Reading and Writing in a New Media Landscape”, fokuserar på det digitala mediesamhället som på många olika sätt förändrat förutsättningarna för undervisning och lärande. Med exempel från olika typer av fan-kulturer, visar författarna hur ungdomar både konsumerar och producerar kultur. I de här sammanhangen utvecklas mönster för lärande som också kan användas i ett pedagogiskt sammanhang.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Education Inquirys redaktör:
Professor Per-Olof Erixon
Institutionen för estetiska ämnen
Umeå universitet
090 7866436
070 5508605
per-olof.erixon@estet.umu.se

För högupplösta bilder av Education Inquiry och professor P-O Erixon, kontakta Olof Bergvall, informatör, Umeå School of Education, olof.bergvall@adm.umu.se eller 070 299 68 58

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera