Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2010

Heshet och harklingar besvärar lärare

Mer än en tiondel av alla lärare har problem med sitt viktigaste verktyg, rösten. Det visar en enkät med 500 lärare i Skåne, som gjorts av doktoranden och logopeden Viveka Lyberg Åhlander.

13 procent av de tillfrågade grundskole- och gymnasielärarna sa sig ha påtagliga röstproblem, oftast i form av ständiga harklingar och heshet. Mer än en tredjedel av dessa personer var då och då tvungna att stanna hemma från skolan för att vila rösten. Det var också 9 procent av dem som sa sig inte ha röstproblem som ofta var hemma på grund av just sådana besvär.

– Att många stannar hemma för att skona rösten fast de inte anser sig ha några röstproblem tyder på att röstproblem tas som något självklart inom lärargruppen. Man verkar anse att det helt enkelt hör till yrket! kommenterar Viveka Lyberg Åhlander.

Kurser i hur man ska använda sin röst på bästa sätt fanns på lärarhögskolorna till mitten av 1970-talet, men togs sedan successivt bort. Medan teaterhögskolans studenter arbetar nästan en termin med hur de ska använda sina röster, så har lärarhögskolornas studenter ingen sådan utbildning alls – trots att de talar minst lika mycket, och till en betydligt bullersammare publik.

– Vi kan också se att de som har problem med sin röst störs även av andra miljöfaktorer som drag, ventilation, temperaturskillnader och en låg luftfuktighet. Det handlar inte bara om stojiga elever, säger Viveka Lyberg Åhlander.

Hon vet att röstproblem kan sänka livskvaliteten betydligt. De leder till trötthet och till att man drar sig undan från sociala sammanhang eftersom man inte orkar tala. I förlängningen kan en lärare med röstproblem bli långtidssjukskriven eller tvingas byta jobb.

Det finns dock motåtgärder. Förutom lärarna att kan lära sig använda rösten mer effektivt, så kan klassrummen förbättras vad gäller luftfuktighet etc. Och läraren kan utnyttja rummet så bra som möjligt, t ex genom att stå med ryggen nära svarta tavlan som hjälper till att reflektera hans eller hennes röst ut i rummet.

I fortsättningen av Viveka Lyberg Åhlanders studie har lärare med och utan röstproblem undersökts av läkare och logoped. Några av dessa lärare har även fått i uppdrag att bära en liten mikrofon med en dator som registrerar ljudnivå och talperioder under dagen. Hur ett för lärarna röstvänligt klassrum ska se ut studeras också, i samarbete med Jonas Brunskog. Han var tidigare på LTH men arbetar nu vid Danmarks Tekniske Universitet i Köpenhamn.

INGELA BJÖRCK

Kontaktinformation
Viveka Lyberg Åhlander nås på Viveka.Lyberg_Ahlander@med.lu.se och 046-177821 eller 046-2223155.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera