Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 februari 2010

Nya perspektiv på gammal industribygd

I boken Fram träder Bergslagen, nyligen utgiven vid Mälardalens högskola, analyserar 15 författare från olika lärosäten regionen Bergslagen i ljuset av aktuell forskning inom områden som informationsdesign, historia och kulturgeografi.

– Man kan säga att föreställningarna om Bergslagen, regionen som försett världen med järn och andra metaller i 2500 år, i allmänhet varit lite enkelspåriga, säger Inger Orre, forskare inom miljön Innovation och Produktrealisering, IPR, vid Mälardalens högskola.

Hon är en av redaktörerna bakom den nya antologin, och ingår i nätverket för Bergslagsforskning, ett mångvetenskapligt samarbete mellan fem högskolor och universitet i regionen.

– I vissa tider har man målat upp bilden av Bergslagen som välståndets vagga, i andra som krisernas bottenlösa djup. Nu har vi på bred front försökt belysa regionen med stöd av modern forskning, berättar Inger.

Boken tar upp alltifrån myten om de gamla vallonbruken till vart Bergslagens ungdomar idag väljer att flytta och att sysselsätta sig med. Inger Orres eget bidrag handlar om de många olika betydelser en och samma plats – i det här fallet platsen för det numera nedlagda sågverket i Riddarhyttan – kan ha.

– En plats, eller ett ställe, blir till genom att den brukas och benämns. Men även efter brukandet fortlever den i minnen och erfarenheter, förklarar hon.

Ingers platsstudie i Bergslagen ansluter till de satsningar som nu görs inom ämnet informationsdesign vid Mälardalens högskola när det gäller gestaltning av kultur- och museimiljöer. Högskolan är på olika sätt engagerad i Västmanlands länsmuseums nyöppnande, två museiprojekt i Nacka kommun, Riddarhytteprojektet och även i utvecklingsarbete tillsammans med Sjöhistoriska och Östasiatiska museet.

– Det handlar om att så effektivt som möjligt utnyttja tekniken i presentation och information om våra liv – historian, samtiden och visionerna om framtiden. Och där kommer också Bergslagen att finnas med, säger Inger Orre.

Kontaktinformation
För mer information kontakta
Inger Orre, tel: 016-153791, 070-6904514, e-post: inger.orre@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera