Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2010

Behandling mot kvinnors alkoholproblem fungerar

Kvinnor som söker till kvinnomottagningar för alkoholberoende har ofta allvarliga problem, men blir också hjälpta av behandlingen. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Hög konsumtion av alkohol är på flera sätt mer riskfyllt för kvinnor än för män. De fysiologiska effekterna kommer snabbare för kvinnor beroende på att vissa delar av ämnesomsättningen och fördelningen vätska/fett är annorlunda jämfört med män. Tidigare forskning visar också att kvinnor lyckas bättre i behandling om de får hjälp på en mottagning som är speciellt anpassad till kvinnor.

Psykologen Christina Scheffel Birath har i sin doktorsavhandling undersökt vad som kännetecknar kvinnor som sökt hjälp på kvinnomottagning för alkoholproblem och vilken utsträckning behandlingen är framgångsrik.

Avhandlingen visar bland annat att de flesta kvinnor som söker hjälp för egna alkoholproblem har växt upp med minst en förälder som hade missbruksproblem och att deras eget drickande hade utvecklats sedan tonåren. Nästan samtliga hade relativt allvarliga alkoholproblem som kunde diagnostiseras som alkoholberoende.

I en delstudie fick 134 kvinnor som sökt hjälp för alkoholproblem svara på formulär om självskattad hälsa och personlighetsdrag. Resultaten visar att en del av kvinnorna hade sämre psykologisk hälsa och vissa avvikande personlighetsdrag (mer av ångest, stresskänslighet, bitterhet och misstro) jämfört med normalbefolkningen, medan en del av kvinnorna hade mer normala värden och skattade sin psykologiska hälsa som relativt tillfredsställande.

– Det är viktigt att veta att kvinnor som söker hjälp är en heterogen grupp där problematiken kan skilja sig från fall till fall, säger Christina Scheffel Birath.

I en annan delstudie jämförs behandlingsresultatet mellan 134 svenska kvinnor som fick långtidsbehandling och 152 amerikanska kvinnor som fick korttidsbehandling för sina alkoholproblem. Resultatet visar att de flesta i båda grupperna hade minskat sitt drickande till en riskfri nivå efter genomgången behandling.

– Det är glädjande att de behandlingar som finns tillgängliga faktiskt hjälper. Förhoppningsvis kan den insikten få fler kvinnor att söka hjälp tidigare, säger Christina Scheffek Birath.

Avhandling: “Women with alcohol problems seeking treatment; Underlying individual and psychosocial characteristics”, Christina Scheffel Birath, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Disputation skedde den 29 januari 2010.

Bilden: Christina Scheffel Birath, foto av Gunnar Hilm.

För mer information, kontakta

Med Dr, Leg Psykolog
Christina Scheffel Birath
Tel: 0707-36 27 69
E-post: christina.scheffel-birath@sll.se

Pressekreterare
Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning och forskning bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera