Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2010

Bättre metod för att beräkna tumörers tillväxt

Vid cancerbehandling är det en fördel om man känner till tumörens tillväxthastighet. Men den standardmetod som vanligen används för att bestämma tumörtillväxt är felaktig. Det visar forskare vid Göteborgs universitet, som utvecklat en ny modell.

Huvudorsaken till att patienter dör av cancer är att cancerceller sprids i kroppen och bildar nya tumörer, så kallade metastaser. Dessa metastaser är till att börja med så små att de inte kan observeras med moderna diagnostiska metoder. När behandlingen påbörjas får vården därför förlita sig på matematiska modeller för att beräkna tumörernas tillväxt.

Standardmetoden för att beskriva tumörtillväxt kallas dubbleringstid (DT), och anger tiden det tar för en tumör att fördubbla sin volym. Forskare vid Göteborgs universitet visar i en studie att denna allmänt tillämpade beräkningsmetod är felaktig.

Forskaren Esmaeil Mehrara har tillsammans med kollegor vid Avdelningen för radiofysik, Göteborgs universitet, utvecklat en ny metod som mer korrekt beräknar tumörers tillväxthastighet. Det nya metoden, som forskarna kallar specific growth rate (SGR), anger tumörens procentuella tillväxt per dag. Metoden har utvecklats så att läkaren ska kunna avgöra om stora och små tumörer växer med olika hastighet.

Den nya metoden förbättrar möjligheterna att uppskatta effekten av olika behandlingsalternativ.
–Standardmetoden som används för att uppskatta terapieffekten tar inte hänsyn till tumörhastigheten, vilket vi nu gör i vår nya modell. Därmed kan vi bättre mäta även små effekter, säger Esmaeil Mehrara.

Den nya SGR-metoden kommer förhoppningsvis vara värdefull i utvecklandet av nya läkemedel, samt för att avgöra om ett läkemedel har effekt eller inte i det enskilda patientfallet. Det gör att optimal behandling för patienten kan tas fram snabbare än idag.

Avhandlingen Quantitative analysis of tumor growth and response to therapy försvarades vid disputation den 2 februari 2010.

Kontaktinformation
Kontakt:
Esmaeil Mehrara, Avdelningen för radiofysik, Göteborgs universitet
0762 447415
031-3424023.
e.mehrara@radfys.gu.se
e.mehrara@gmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera