Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2010

Lönsamt med screening för bråck på stora kroppspulsådern

Bråck på stora kroppspulsådern resulterar årligen i 700-1000 dödsfall i Sverige. Brustet bråck kan förebyggas om sjukdomen upptäcks i tid och opereras. I en avhandling som försvaras vid Uppsala universitet den 19 februari visar Kevin Mani att överlevnaden efter operation har förbättrats under senare tid och att det är hälsoekonomiskt lönsamt att tidigt screena patienter med annan kärlsjukdom.

Bråck på stora kroppspulsådern är en relativt vanlig och mycket farlig sjukdom, framförallt bland män. Bråcket kan växa till och så småningom brista (rupturera). För att förhindra ruptur rekommenderas en förebyggande operation där bråcket ersätts av en konstgjord åder. Detta sker antingen med en öppen operation via buken eller med en minimalinvasiv (endovaskulär) operation via ljumskarna. I Sverige har flera landsting under de senaste åren infört screening för bråck på stora kroppspulsådern för att hitta och behandla bråcken i tid.

I Kevin Manis avhandling analyserades långtidsöverlevnaden efter behandling av aortaaneurysm i Sverige bland 12 834 patienter från det svenska kärlregistret Swedvasc.

– Studien visar att patienter efter förebyggande operation för kroppspulsåderbråck i genomsnitt lever i nio år, vilket är endast marginellt kortare än överlevnaden hos svensk befolkning av samma ålder och kön. Långtidsöverlevnaden har förbättrats under de senaste två decennierna, trots att allt fler äldre patienter med övrig sjuklighet har opereras på senare tid, säger Kevin Mani.

I avhandlingen analyserades kostnaden för planerad behandling av kroppspulsåderbråck med öppen och endovaskulär teknik. Kostnaden för operation inklusive 2,5 års uppföljning var 28 193 euro (motsvarande ca 254 000 kronor). Det fanns skillnader i kostnadsstruktur mellan behandlingsmetoderna, men totalkostnaden var lika i denna studie. En genomgång av befintliga studier om kostnaden för behandling av kroppspulsåderbråck visade att flera olika metoder användes vid jämförelse av kostnader, samt att resultaten kunde tolkas mycket olika beroende på analysteknik. Detta visar på behovet av försiktighet vid tolkning av kostnadsstudier.

Förekomsten av kroppspulsåderbråck analyserades bland cirka 6 000 patienter som genomgått riktad undersökning (så kallad screening) för bråck i samband med ultraljudsundersökning av kärlen på ett kärllaboratorium. Man fann en total förekomst av kroppspulsåderbråck på 3 procent. De drabbade patienterna var ofta män i hög ålder med kärlförträngningar. En hälsoekonomisk analys visade att screening var kostnadseffektiv.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Kevin Mani, tel: 0706-905 463, e-post: kevin.mani@surgsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera