Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 februari 2010

Svenska forskare upptäckte ny fågelart

En ny fågelart, som fått det engelska namnet Limestone Leaf Warbler, har upptäckts i Vietnam och Laos. Fågeln är nära släkt med Sveriges vanligaste fågel, lövsångaren. Fyndet gjordes av Per Alström vid ArtDatabanken, SLU Uppsala och Urban Olsson vid Göteborgs universitet samt deras samarbetspartners från Wildlife Conservation Society i Laos, BirdLife International i Indokina och Vietnamesiska vetenskapsakademin.

Jämfört med lövsångaren är den nu upptäckta arten klarare grön på ovansidan, bjärt gul på undersidan och har betydligt mer kontrastrik huvudteckning. Den är mycket lik en kinesisk släkting, men har markant annorlunda sång och lockläten. DNA-studier visar emellertid att den i själva verket är närmare släkt med en art från östra Himalaya, som är betydligt mer olik till utseendet. Både fågelns engelska och vetenskapliga namn, Phylloscopus calciatilis, syftar på de kalkstensberg där arten förekommer.

Limestone Leaf Warbler är inte hotad utan bedöms ha en god population. Forskarna anser ändå att det är viktigt att dess unika miljö skyddas från exploatering. I samma område finns en annan nyupptäckt fågelart, som beskrevs 2009. Det är en bulbyl med det engelska namnet Bare-faced Bulbul och det vetenskapliga namnet Pycnonotus hualon.

Under de senaste 20 åren har i genomsnitt färre än sex nya fågelarter beskrivits varje år i världen. Mer än hälften av dessa är från Sydamerika. På den asiatiska kontinenten har under samma tidsperiod totalt 18 nya fågelarter upptäckts och namngivits, varav Per Alström och Urban Olsson nu har beskrivit fem. Endast 15 andra svenskar, Linné inräknad, har beskrivit nya fågelarter.

Forskningsartikeln om den nya sångaren, ”Description of a new species of Phylloscopus warbler from Vietnam and Laos” är publicerad i den internationella ornitologiska tidskriften Ibis.

Kontaktinformation
Per Alström, per.alstrom@artdata.slu.se, 070-454 6965
Urban Olsson, urban.olsson@zool.gu.se, 073-670 1822.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera