Tema

Lärarna avgörande för läsutvecklingen i skolan

Erfarna lärare med en stark tilltro till eleverna och förmåga att skapa ett positivt klassrumsklimat gör att barnen blir duktiga på att läsa.

– Lärarens insatser är avgörande för att skapa en positiv inlärningsmiljö som är bra för både språkutvecklingen och läsningen, säger Ulla Damber som nyligen doktorerat i pedagogik vid Linköpings universitet.

Hennes avhandling handlar om hur faktorer bortom socioekonomisk bakgrund och språkbakgrund påverkar svenska barns läsutveckling.

En av avhandlingens studier undersöker åtta klasser i årskurs tre med exceptionellt bra resultat i läsning. Eleverna bodde i ett förortsområde med låga inkomster och utbildningsnivåer. De flesta hade svenska som andra språk.

– Inkomst och utbildningsnivå har stor betydelse för skolresultaten, men de här klasserna trotsade alla odds. Jag ville veta hur det gick till, säger Ulla Damber.

Det visade sig att lärarna hade en gedigen lärarkunskap och många pedagogiska metoder i sin verktygslåda. Både lärare och elever hade en positiv inställning till skolan och arbetet skedde både individualiserat och med klassen som grupp. Standardiserade tester användes inte och även barn med annat modersmål än svenska fick möjlighet att utvecklas och lyckas.

– Pedagogiken var framtidsorienterad och fokuserade inte på barnens brister eller orsaker till tidigare misslyckanden. Man arbetade tillsammans med andra för att klara av det man inte kunde göra på egen hand.

Ulla Damber menar att det har med synen på utbildning och skolsituation att göra. Problemen knöts inte i första hand till individen. Man såg att det kunde finnas hinder i omgivningen.
Några av eleverna intervjuades om de första skolåren när de blivit högskolestuderande. De berättar att de blev sedda, kände att lärarna trodde på dem och upplevde att de fick lyckas. De fick ett intresse för läsning, läste mycket och utvecklade på så sätt sitt språk.

– En positiv inlärningsmiljö handlar om mänskliga möten, om lärarnas förhållningssätt och att barnen blir sedda, konstaterar Ulla Damber.

Avhandlingen heter Reading for Life. Three studies of Swedish Students’ Literacy Development.
Disputationen ägde rum den 28 januari 2010.

Kontaktinformation
Kontakt:
Ulla Damber
0611-86136, 070-2466596

Lärarna avgörande för läsutvecklingen i skolan

 lästid ~ 1 min