Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 februari 2010

Staten mindre synlig – men inte maktlös

Det finns en växande uppfattning om att staten blir allt mer maktlös och att den därför inte klarar av att hantera stora frågor som miljöproblemen. Men statsvetaren Erik Hysing vid Örebro universitet hävdar motsatsen. “Min slutsats är att staten inte har förlorat makt utan snarare att den har fler sätt att utöva makt på.”

– För att hantera problem samarbetar staten med privata företag, frivilligorganisationer och aktörer på andra nivåer som till exempel EU. Detta gör att det är lätt att tro att staten tvingas styra med en mjuk hand och att den står allt mer maktlös.

Erik Hysing undersöker i sin doktorsavhandling hur miljöfrågor hanteras inom skogs- och transportpolitiken, som är två viktiga områden i såväl ekonomisk och social som ekologisk mening. Hans studier visar att staten har en fortsatt central roll, men inte enbart genom traditionella metoder som lagstiftning och skatter. Staten hittar nya arbetsformer och bildar nätverk mellan offentliga och privata aktörer.

– Skogspolitiken har till exempel växt fram genom att olika intressegrupperingar har kunnat samlas kring idén om hållbart skogsbruk. Idéer om möjligheter att kombinera miljö och ekonomi växte i styrka. Samtidigt började miljövänligt skogsbruk efterfrågas på viktiga exportmarknader och det ledde till att utvecklingen kunde ta fart.

När staten inte använder sig av regleringar eller andra hårda styrmedel blir den statliga styrningen mindre synlig. Skogsbrukscertifieringarna ses ofta som ett exempel på styrning utan statlig inblandning, där regler utarbetats och styrs av privata aktörer. Vid en närmare studie visar det sig dock att staten ändå påverkat utvecklingen genom till exempel politiska uttalanden, men också genom att statliga bolag deltar.

– Regeringen uppmuntrade parterna att komma överens om reglerna runt certifiering, men om de inte kunde nå en lösning så antyddes det att staten skulle gå in och reglera skogssektorn.

Genom att nya styrningstekniker har introducerats som ett komplement till de mer traditionella sätten att utöva makt, finns det fler sätt att nå resultat. Staten är en arena för offentliga och privata aktörer, där de kan få tillgång till resurser och politiskt stöd. Staten sätter ändå ramarna genom grundläggande regler utifrån en auktoritet baserad på demokratiska val.

– Min forskning visar att staten fortfarande har en stark ställning men att den använder nya sätt att utöva makt på. Det gör den statliga styrningen mindre synlig men lika stark.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Erik Hysing 070-752 0316, erik.hysing@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera