Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 februari 2010

Miljörisker då flamskyddat material börjar brinna

Forskare vid kemiska institutionen, Umeå universitet, ska undersöka vilka miljöföroreningar som bränder i flamskyddat material orsakar. Det finns farhågor att dessa ämnen utgör en tickande miljöbomb.

Om TV-apparater, datorer, plaster eller textilier som innehåller bromerade flamskyddsmedel börjar brinna avges bland annat stora mängder giftiga bromerade dioxiner. Detta har forskare vid kemiska institutionen sett i sina tidigare studier.

— Sådana här bränder leder helt klart till att den närmaste omgviningen, och inte minst räddningstjänstens personal, utsätts för höga halter av giftiga ämnen. Men utsläppen kan också innebära en mer långsiktig risk om miljön runt omkring olycksplatsen blir förorenad, säger Staffan Lundstedt, forskare vid kemiska institutionen.

— Vi vet att utsläppen av bromerade dioxiner kan vara stora, men vi vet inte vilka ”avtryck” detta ger i miljön. Det tänkte vi ta reda på nu. Fortfarande saknas till exempel kunskap om hur stabila de bromerade dioxinerna är i miljön och i vilken omfattning de lagras i vår omgivning.

Det finns misstankar om att de bromerade dioxinerna, i likhet med de mer kända klorerade dioxinerna, är både cancerogena och hormonstörande, och att de kan försämra fortplantningsförmåga och immunförsvar. Utsläppen av bromerade dioxiner vid okontrollerade bränder är i flera fall betydligt större än utsläppen av klorerade dioxiner. Vid en TV-brand som forskarna undersökt var utsläppen av bromerade dioxiner mellan 10 000 och 100 000 gånger högre än utsläppen av klorerade dioxiner.

— Den kunskap vi nu får fram är viktig för att vi på ett riktigt sätt ska kunna bedöma risker efter bränder i flamskyddat material. Det kan till exempel handla om vilka rekommendationer vi ska ge dem som bor i närheten av ett olycksområde, om de till exempel låta sina barn leka i sandlådan och äta sina egenodlade grönsaker?, berättar Staffan Lundstedt.

Forskarna kommer att söka svar på frågorna genom att undersöka prover av jord, sot och aska från platser där stora olycksbränder har inträffat.

Flera bromerade flamskyddsmedel har redan blivit förbjudna att användas inom Europa, men stora mängder finns kvar i produkter och byggnader i vår omgivning. Dessutom används de fortfarande i stor utsträckning i andra delar av världen, till exempel i Japan och USA.

— Kanske är det så att vi måste minska användningen av flamskyddat material ännu mer. Vi hoppas att våra resultat ska kunna underlätta en sådan bedömning, säger Staffan Lundstedt.

Forskningsprojektet finansieras med 1,8 miljoner kronor under två år av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare Räddningsverket).

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:
Staffan Lundstedt, kemiska institutionen
Telefon: 090-786 66 54
E-post: staffan.lundstedt@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera