Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 februari 2010

Risk för att drabbas av stroke kan mätas med enkelt test

Personer som har dåligt minne, eller andra kognitiva svårigheter kan ha ökad risk att få stroke, oavsett om de fått demensdiagnos eller inte. Idag publiceras en ny studie i tidskriften Neurology som visar att personer i riskzonen för stroke troligen kan identifieras med ett enkelt test.

– Stroke är en av de vanligaste orsakerna till handikapp och död. Därför är det viktigt att tidigt kunna identifiera personer i riskzonen, så att förebyggande insatser kan göras, säger Bernice Wiberg, läkare och doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper, som gjort studien tillsammans med docent Johan Sundström, huvudansvarig för studien.

Studien innefattar 930 friska män i 70-årsåldern (den s k ULSAM-studien), som deltog i tre olika tester som mäter mental/kognitiv förmåga. Ett av testen, ett enklare siffer- och bokstavstest (Trail Making Test B), visade intressanta resultat. 13 år senare hade 166 män fått en stroke, eller en TIA (transient ischemic attack). 105 av dessa män hade drabbats av hjärninfarkt, den vanligaste orsaken till stroke, vilket leder till att en del av hjärnan inte nås av tillräcklig mängd blod.

Studien visade att de 25 procent som hade sämst resultat när det gällde siffer- och bokstavstestet löpte mer än tre gånger så stor risk att få hjärninfarkt jämfört med de 25 procent som presterade bäst i testet. De andra båda testen kunde inte förutse stroke eller hjärninfarkt.

– Våra resultat visar att ett billigt test kan förutsäga risk för stroke. Om fler studier kan stödja dessa resultat kan det användas som ett enkelt test för att identifiera personer som behöver förebyggande insatser, säger Bernice Wiberg.

Fakta TIA: Ett enkelt strokesymptom som går över inom 24 timmar, men vanligen endast varar några minuter.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Bernice Wiberg, tel. 018-611 43 38, 070-866 23 55, bernice.wiberg@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera