Tema

Hoppande gener ny upptäckt bland gräs

Genetikern Pernilla Vallenback vid Lunds universitet har undersökt hur gener kan överföras mellan olika arter i växtvärlden.

Pernilla Vallenback har i sitt avhandlingsarbete studerat det vanliga gräset fårsvingel. Hos denna gräsart finns en särskild gen i en extra upplaga; man skulle kunna tro att det rör sig om en ren kopiering av originalgenen. Men Vallenbacks forskning visar att den aktuella extragenen istället måste ha kommit in i fårsvingelgräsets arvsmassa från en helt annan art tillhörande släktet gröe. Denna genöverföring är det första säkra exemplet på en hoppande gen mellan två gräsarter.

Avhandling vid:
Biologiska institutionen, genetik. Lunds universitet.

Titel:
Horizontal Gene Transfer in Plants – The Story of PgiC2.

Författare:
Pernilla.Vallenback@cob.lu.se

Handledare:
Bengt_Olle.Bengtsson@cob.lu.se

Hoppande gener ny upptäckt bland gräs

 lästid ~ <1 min