Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 januari 2010

Positiv bild av EU:s jämställdhetsarbete

Örebroforskaren Sofia Strid har undersökt om de politiska strukturerna inom EU möjliggör eller hindrar kvinnor att organisera sig och agera för jämställdhet. " I Sverige har många varit skeptiska och till och med rädda för att EU ska dra ner vår nivå men min forskning visar att EU:s arbete faktiskt har haft den motsatta effekten och höjt ribban". Det säger Sofia Strid, som skrivit en doktorsavhandling i genusvetenskap.

EU kritiseras bland annat för att inte lagstifta mot till exempel våld mot kvinnor, men Sofia Strids forskning visar att kommissionen använder andra vägar. De finansierar både kvinnoorganisationer inom området och andra bredare organisationer som driver kvinnors intressen på EU- och på nationell nivå.

– Men jag föreslår ett starkare, mer formaliserat och mer reglerat samarbete mellan kommissionen och intresseorganisationer eftersom det skulle kunna öka kommissionens och därmed EU:s legitimitet.

En intresseorganisation som får ekonomiskt stöd från kommissionen och som är en unik plattform från vilken kvinnor kan driva sina intressen på EU-nivå är European Women’s Lobby, EWL. Den är partipolitiskt obunden, och den har ett nära samarbete med Europeiska kommissionen och parlamentet.

– Paradoxalt nog kan ju det vara ett problem att vara finansierad av kommissionen eftersom man inte vill bita den hand som föder en. Även om EWL menar att man inte har stött på några svårigheter när det gäller de krav och frågor man driver, visar delar av min forskning att det faktiskt sker en avradikalisering av vissa krav inom EWL, säger Sofia Strid.

EWL är en paraplyorganisation som omfattar nationella, europeiska och internationella kvinnoorganisationer. Varje EU-stat har en nationell medlemsorganisation som får ansöka om medlemskap i EWL.

– Det har gjort att EWL har förändrat även kvinnors organisering på nationell nivå eftersom de måste leva upp till paraplyorganisationens krav.

EWL driver utvecklingen framåt men eftersom Europeiska kommissionen i första hand vänder sig till EWL kan de vara ett hinder för andra kvinnoorganisationer, som inte är medlemmar, men som skulle vilja föra fram sina åsikter.

– EWL har varit framgångsrika eftersom de har en organisationsform som matchar EU:s beslutsprocess och en organisation som har flera nivåer. Det har gjort det möjligt att påverka den europeiska politiken.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Sofia Strid: 44 (0)7547-152504, 44(0)1524594278, s.strid@lancaster.ac.uk

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera