19 januari 2010

Bättre rörelsemönster hjälper mot ryggont

Många som har ont i ryggen vet inte vad det beror på och får därför inte rätt behandling. Men att röra sig bättre räcker långt. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

– Personer med långvarig ryggvärk skyddar sig ofta från smärtan genom att omedvetet begränsa sina rörelser. Med tiden har det felaktiga rörelsemönstret blivit till en vana trots att skadan eller överbelastningen som gav upphov till ryggbesvären inte längre finns kvar, säger sjukgymnasten Christina Schön-Ohlsson.

Vägen ut ur problemet är sensomotoriskt lärande som innebär att patienten, tillsammans med en vägledare, själv upptäcker att den rör sig fel och att den kan förändra sitt beteende med hjälp av ett bättre rörelsemönster. Det leder till att patienten blir kroppsmedveten och på så sätt litar på sin rörelseförmåga igen.  

I en av studierna delades 40 patienter upp i två grupper för att jämföra erfarenheterna av två olika behandlingsformer: anpassad fysisk träning och sensomotoriskt lärande.

– Patienterna som fick utöva sensomotoriskt lärande hade upptäckt att smärtan hängde samman med hur de rörde sig och kände inget behov av att uppsöka läkare längre. I gruppen som hade utövat anpassad fysisk träning var patienterna oroliga för orsaken till smärtan och ville ha fortsatt hjälp ifrån ryggexperter, säger Christina Schön-Ohlsson.

Avhandlingen har undersökt hur sensomotoriskt lärande, som har sina rötter i Feldenkraispedagogiken påverkade patienter med långvarig ryggsmärta och som tidigare inte blivit hjälpta av någon behandling.

– Med hjälp av sensomotoriskt lärande lindrades smärtan för patienterna. Samtidigt mådde de bättre och upplevde att de var mindre stressade, säger Christina Schön-Ohlsson.

Hon drar slutsatsen att sensomotoriskt lärande bidrar till att patienterna lär sig lyssna på sin kropp och därför kan ta hand om sina ryggproblem själva.

FAKTA RYGGBESVÄR
Så många som var femte svensk beräknas ha ont i ryggen nån gång under ett år. För de flesta går värken över, men för cirka 200 000 personer blir den långvarig. I 80 procent av dessa fall finns ingen sjukdom eller skada som kan förklara smärtan. Om man kan härleda orsaken beror ryggsmärtan på diskbråck, stenos eller benskörhetsfraktur och i sällsynta fall andra tillstånd.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering
Avhandlingens titel: Back to oneself, Sensory motor learning applied in patients with nonspecific chronic low back pain

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Christina Schön-Ohlsson, leg sjukgymnast, telefon 031-786 57 53,
031-82 61 45, 073- 39 44 175, e-post christina.schon-ohlsson@gu.se

Handledare:
Docent Bo Johnels, telefon 031-342 12 37, 070-57 38 900,
e-post bo.johnels@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera