Tema

Män samarbetar helst med andra män i politiken

Hur kommer det sig att världens parlament fortfarande består till 80 procent av manliga representanter? Elin Bjarnegård vid Uppsala universitet har studerat mansdominerade politiska nätverk i Thailand. Hennes avhandling, som granskas den 15 januari, visar att den senaste tidens turbulens i thailändsk politik gör det ännu svårare för kvinnor att ta sig in på den politiska arenan.

Thailands moderna historia karaktäriseras av politisk instabilitet och upprepade militärkupper, den senaste så sent som 2006. Landet pendlar mellan att ledas av demokratiskt valda regeringar och militärregimer.

– Jag brukar säga att det enda en thailändsk politiker med säkerhet kan förutsäga är att det politiska livet kommer att vara fortsatt oförutsägbart, säger statsvetaren och Thailandskännaren Elin Bjarnegård.

I sin avhandling visar hon att korruption och röstköp är vanliga under politiska kampanjer och parlamentsval, även under de mer demokratiska perioderna. Instabiliteten i den thailändska politiken gör det viktigare att skapa politiska nätverk som bland annat kan distribuera röstköpspengar.

Manliga thailändska politiker väljer oftast att inkludera andra manliga politiker i sina nätverk eftersom de upplever att det är mer stabilt och förutsägbart än ett samarbete med kvinnliga politiker. Eftersom de informella nätverken är viktiga för att vinna röster, framförallt på landsbygden, blir det svårt för kvinnor att göra politisk karriär i Thailand.

– Den här manliga dominansen i politiken är särskilt intressant med tanke på att kvinnor är relativt framgångsrika på andra områden i det thailändska samhället. Men så länge det thailändska politiska livet fortsätter att vara turbulent kommer den upplevda stabiliteten i politiska nätverk sannolikt att värderas högre än mångfald, säger Elin Bjarnegård.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Elin Bjarnegård, tel: 0702-577867
e-post: elin.bjarnegard@statsvet.uu.se

Män samarbetar helst med andra män i politiken

 lästid ~ 1 min