Artikel från Örebro universitet
30 december 2009

Ny metod ger bättre 3D modeller och kan rädda liv

Örebroforskaren Martin Magnusson har utvecklat en metod som gör det möjligt att bygga bättre tredimensionella (3D) modeller och som dessutom är snabbare än tidigare metoder. Forskningen sker i samarbete med Atlas Copco, och ett långsiktigt mål är att ta fram självgående underjordiska gruvmaskiner som kan känna igen sin omgivning från en 3D-karta och navigera rätt. Genom att låta robotar ta över de farliga underjordiska jobben, skulle många människoliv kunna sparas.

– Autonoma gruvfordon skulle vara till stor nytta för gruvindustrin, och mätningar i 3D är ett viktigt instrument för att nå det målet, säger Martin Magnusson, som presenterar sin forskning i en nyskriven doktorsavhandling i teknik.

– Men metoden är inte begränsad till mobil robotik. Den kan tillämpas överallt där man använder 3D-modeller, till exempel inom medicin och arkeologi.

Svårigheten med att skapa 3D-modeller är att det ofta inte går att läsa av hela det område eller objekt som man är intresserad av. Det betyder att man måste göra flera skanningar från olika vinklar som sedan ska fogas ihop till en fullständig modell, vilket kan vara svårt och tidsödande. Att passa ihop en fragmenterad 3D-modell kan jämföras med att lägga pussel.

Större precision

Men med den metod som Martin Magnusson utvecklat är det alltså möjligt att passa ihop fragmenten både snabbare, mer pålitligt och med större precision än tidigare. På sikt är tanken att det ska kunna ske helt automatiskt, och till exempel utföras av en robot som kartlägger omgivningen.

Martin Magnussons avhandling fokuserar på hur metoden ska kunna tillämpas i autonoma (självständiga) underjordiska gruvfordon, som kan ersätta människor i farliga och ohälsosamma jobb.

– Gruvdrift har alltid varit, och är fortfarande, mycket riskfyllt. Enligt officiell statistik från Kina dog inte mindre än 8 726 människor i gruvolyckor är 2004. Det är en skrämmande siffra.

Tillförlitlig 3D-karta

Men att lokalisera sig i underjordiska gruvor är långt ifrån enkelt. Med hjälp av Martin Magnussons metod kan en robot göra det genom att hela tiden jämföra det den ser med vad den har sett tidigare. På det sättet kan roboten också skapa en tillförlitlig 3D-karta. Det gör att roboten kan lokalisera sig på ett pålitligare sätt, jämfört med de system som testas i vissa gruvor i dag, och även i nya och helt okända miljöer.

– Det här är, enkelt uttryckt, ett mycket användbart och effektivt hjälpmedel för en mobil robot som har tappat bort sig, säger Martin Magnusson.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Martin Magnusson, 073-667 22 58.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera