Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 december 2009

00-talet: Färre konflikter trots krig mot terrorism

1990-talet hade fler stora krig och fler dödade i strid och ensidigt våld än 00-talet. Det framgår av den senaste upplagan av den årliga rapporten från Uppsala Universitets konfliktdataprogram States in Armed Conflict. Inte desto mindre finner forskarna en oroande tendens av ökande antal konflikter på senare år.

Publikationen från konfliktdataprogrammet (UCDP) rapporterar kring trender i organiserat våld och fokuserar särskilt på utvecklingen i väpnade konflikter och i ensidigt våld mot civila.

– De stora krig vi sett under 00-talet är nästan alla relaterade till internationell terrorism. Kampen om terrorismen färgade stormakters agerande redan innan 2001, och sedan den 11 september har flertalet mellanstatliga krig och många inbördeskrig haft detta som motiv för de stora staternas militära aktioner, menar fredsforskaren Peter Wallensteen, som leder konfliktdataprogrammet

States in Armed Conflict 2008 rapporterar att den nedgång i antalet konflikter som registrerades under 00-talets första år tydligt upphört sedan 2004 och i stället vänt uppåt. År 2003 var 29 konflikter aktiva; den lägsta siffran sedan 1970-talet. Sedan dess har antalet sakta stigit år för år och 2008 var motsvarande siffra 36. Mellan dessa år ökade alltså antalet konflikter i världen med nästan 25 procent.

– Även om det totala antalet konflikter har ökat så gäller inte det den dödligaste typen av dem, säger Lotta Harbom, projektledare inom UCDP.

Medan det årliga antalet krig (konflikter med minst 1000 döda i strid under ett år) tidigare varit över tio innehöll denna grupp fem krig 2008. Konflikthärdarna finns i Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, Irak samt i Somalia.

– Det är en klart oroande utveckling att konflikterna åter ökar och det borde leda världens stater till eftertanke och till konfliktförebyggande åtgärder, menar Wallensteen.

Erik Melander vid konfliktdataprogrammet påpekar att konflikterna ändå är färre än under 1990- och 1980-talen och nämner de stora krigen i Balkan, Iran-Irak och södra Afrika som exempel.

Forskarna menar också att fredsansträngningar har nått resultat, framför allt i Afrika med viktiga avtal i flera långvariga konfliktländer som Liberia, Sudan och Elfenbenskusten.

– Faktum är att Afrika sett mer fredsavtal än någon annan världsdel under detta årtionde. Avtalet om Aceh i Indonesien, som belönades med Nobels fredspris 2008, är avvikande. Asiatiska stater har haft svårare finna förhandlingslösningar, säger projektledaren Stina Högbladh

Årets publikation innehåller ett särskilt kapitel om våld mot civila mellan 1989 och 2007. I detta inbegrips terrorism, folkmord och massakrer. Kapitlet är författat av UCDP:s projektledare Ralph Sundberg. Räknat i antal dödsoffer hade åren 2005 – 2007 de lägsta talen sedan det kalla krigets slut. De låga nivåerna är speciellt slående i jämförelse med de mycket blodiga åren i mitten på 1990-talet.

– Trenden är klart nedåtgående, men det finns ingen anledningar att fira, kommenterar Ralph Sundberg. Vi vet att trenden snabbt kan vända om några få aktörer tar till repression eller terror igen.

Afrika och Asien är de regioner som har varit, och är, mest drabbade av våld mot civila. Det är några kluster av länder som står för den största delen av våldet. Speciellt framhåller rapporten de katastrofala situationerna i området kring de Stora Sjöarna samt i den vidsträckta staten Sudan med närområde. Även om man inte tar med folkmordet i Rwanda 1994 så står Afrika för över 50 procent av de globala dödsfallen från våld riktat direkt mot civila.

– I stort sett allt våld mot civila utförs i krigstid, vilket innebär att väpnade konflikter kan utgöra dubbla hot mot civilbefolkningen, säger Ralph Sundberg.

Medan våld mot civila i den övriga världen domineras av icke-statliga aktörer så är regeringar i Asien och Afrika nästan lika inblandade i detta våld som icke-statliga aktörer, till exempel rebellgrupper. Demokratiska stater är de som utöver minst våld mot civila.

– Detta faktum tycks hänga ihop med att både Asien och Afrika har stater som antingen är svaga eller mycket auktoritära. Det verkar som det antingen är mycket svaga eller mycket starka regimer är benägna att använda våld mot civila, säger Ralph Sundberg.

Kontaktinformation
För kontakt med forskarna:

Lotta Harbom, tel: 0708-23 36 82
Stina Högbladh, tel: 0702-92 53 17
Ralph Sundberg, tel: 0736-82 15 61
Peter Wallensteen, tel: 070-675 2679

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera