Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 december 2009

Fetma kan vara farligare än man tidigare trott

Sambandet mellan fetma och ökad dödlighet i hjärtkärlsjukdom, diabetes och visa cancerformer kan vara starkare än man tidigare har trott, visar ny forskning från Karolinska Institutet. Resultatet av studien, som publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften BMJ, talar också för att de negativa konsekvenserna av undervikt i relation till vissa svåra sjukdomar är överdrivna.

Ett stort antal studier har redan undersökt relationen mellan vikt mätt med BMI (body mass index) och dödlighet. Forskarna har dock varit oeniga om hur sambandet mellan vikt och ökad dödlighet ser ut och hur starkt det är. Det har i tidigare studier varit svårt att få bort effekterna av en mängd andra omständigheter som påverkar resultaten, exempelvis socioekonomiska faktorer och rökning.

Nu har forskare från Karolinska Institutet och universitetet i Bristol, Storbritannien, hittat en statistisk metod att kringgå problemet genom att titta på vikten hos över en miljon unga män och dödlighet hos deras föräldrar. Forskarna visar att man genom denna nya analysmetod kan eliminera felkällan att allvarliga sjukdomar, exempelvis lungcancer, ofta ger viktminskning – vilket tidigare har kunnat tolkas omvänt som att lågt BMI ökar risken dessa sjukdomar. Effekten av andra livsstilsrelaterade kringfaktorer kunde också reduceras med den nya metoden.

Forskarna har jämfört resultaten för hur BMI påverkar risken att dö i olika folksjukdomar beräknat med den nya statiska metoden och konventionella metoder. Den nya metoden visar på klart starkare samband mellan högt BMI och dödlighet i hjärtkärlsjukdom, diabetes och vissa cancerformer än vad tidigare studier har visat.

–Våra resultat bekräftar och understryker därmed tidigare studier när det gäller riskerna med högt BMI. Däremot kunde vi med nya metoden inte se några tydliga orsakssamband mellan lågt BMI och dödlighet i olika lungsjukdomar, som man sett i tidigare studier. Detta samband verkar med andra ord vara kraftigt överdrivet, säger professor Finn Rasmussen vid Karolinska Institutet.

Publikation: “The association between body mass index and mortality using offspring BMI as an indicator of own BMI: large intergenerational mortality study”, George Davey Smith, Jonathan AC Sterne, Abigail Fraser, Per Tynelius, Debbie A Lawlor and Finn Rasmussen, BMJ online 23 december 2009.


För mer information, kontakta:
Professor Finn Rasmussen
Institutionen för folkhälsovetenskap
Tel: 08-524 801 81 eller 070-737 09 84
Epost: finn.rasmussen@ki.se

Presskontakt: 08-524 86077 eller pressinfo@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning och forskning bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera