Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 december 2009

Skeppsmaskens spridning hotar arkeologiska fynd

Skeppsmasken håller på att spridas till Östersjön, där den hotar ett stort marint kulturarv. Forskare vid Göteborgs universitet misstänker att klimatförändringen gynnar den fruktade masken, och deltar nu i ett EU-projekt för att kartlägga vilka arkeologiska fynd som hotas.

Skeppsmasken, som när den angriper marinarkeologiska fynd kan äta upp och förstöra dem inom tio år, har hittills undvikit Östersjön eftersom den inte är anpassad för de låga salthalterna. Nu har skeppsmasken påträffats både i danska och tyska Östersjövatten.

–Vid till exempel Rügen har skeppsmask angripit vrak som legat oskadda från angrepp ända sedan 1300-talet, och vi ser nu också angrepp längs den svenska kusten, bland annat på Ribersborgs kallbadhus i Malmö, säger Christin Appelqvist, doktorand vid Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet.

Enligt Christin Appelqvist och hennes kollegor kan skeppsmaskens framfart vara en effekt av klimatförändringen, där en högre vattentemperatur gjort det lättare för masken att klara bräckt vatten. För att ta reda på vilka marinarkeologiska fynd som hotas samarbetar Christin Appelqvist med kollegor i EU-projektet WreckProtect, med forskare från Sverige, Danmark och Holland, samt experter från Frankrike och Tyskland.

Syftet är att hitta metoder för att skydda vraken, till exempel att täcka dem med geotextil och bottensediment, samt att försöka förutsäga till vilka områden skeppsmasken kan tänkas spridas i framtiden. Enligt forskarna finns över 100 000 vrak i Östersjön.

–Ett hundratal vrak är redan angripna, och då har vi än så länge inte sett skeppsmasken passera Falsterbo. Den klarar att leva i så låga salthalter som Stockholms skärgård , men behöver saltare vatten för att kunna fortplanta sig, säger Christin Appelqvist.

Fakta skeppsmask:  

Det finns 65 arter av skeppsmask. Den art som nu sprider sig till Östersjön med hjälp av strömmarna in genom Stora Bält, heter Teredo navalis. Skeppsmasken borrar upp till tre decimeter djupa gångar i alla former av trä, från båtar till bryggor. Masken lever i tre till fyra år, och är svår att upptäcka eftersom dess gångar  göms inne i träet.   Skeppsmasken kan överleva i en salthalt på 4 – 6 promille under en kortare period (salthalten i Stockholms skärgård är ungefär 5 promille), men behöver minst 8 promilles salthalt för att fortplanta sig.

Kontaktinformation
Kontakt:
Christin Appelqvist, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet
0706-684405
Christin.appelqvist@gu.se

Jon Havenhand, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet:
0761-15 52 29
jon.havenhand@marecol.gu.se

Projektet Wreck Protect koordineras av Charlotte Björdal, Statens Provningsanstalt.

Fakta skeppsmask:
Det finns 65 arter av skeppsmask. Den art som nu sprider sig till Östersjön med hjälp av strömmarna in genom Stora Bält, heter Teredo navalis. Skeppsmasken borrar upp till tre decimeter djupa gångar i alla former av trä, från båtar till bryggor. Masken lever i tre till fyra år, och är svår att upptäcka eftersom dess gångar göms inne i träet.

Skeppsmasken kan överleva i en salthalt på 4 – 6 promille under en kortare period (salthalten i Stockholms skärgård är ungefär 5 promille), men behöver minst 8 promilles salthalt för att fortplanta sig.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera