Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 december 2009

Kön inget för framtiden?

Livia Johannesson på Institutet för Framtidsstudier har gjort en detaljerad kartläggning och analys av omfattningen av och karaktären på de könsperspektiv som används inom framtidsstudier internationellt. Materialet består av samtliga artiklar, 1 675 stycken, publicerade under 40 år i den största vetenskapliga tidskriften inom framtidsstudier Futures: the journal of policy, planning and futures studies.

Resultaten visar att kön som studieobjekt eller analysdimension är mycket marginellt förekommande. Endast 2,5 procent av samtliga artiklar anlägger ett könsperspektiv. Trots den kunskap som finns i dag om hur fundamental betydelse kön har för samhällen, ges alltså könsanalyser ett ytterst begränsat utrymme i de vetenskapliga diskussionerna om framtiden.

– Om forskningen fortsätter att analysera framtida trender utifrån könsblinda angreppsätt kommer viktiga aspekter av framtidens sociala liv att utelämnas, menar Johannesson.

Studien visar att de få framtidsbilder med könsperspektiv som finns centreras kring tankar om att upphöja så kallade kvinnliga värden för att skapa fredligare, miljövänligare och mindre exploaterande framtidssamhällen.

– Jag är förvånad över att framtidsforskare så tydligt valt bort genusperspektivet, säger Johanesson, kommer inte kön att ha någon betydelse i framtiden?

Studiens slutsats är att fler analyser med olika typer av könsperspektiv behövs inom framtidsstudier, såväl i Sverige som internationellt, om man vill göra allvar av idén med att skapa demokratiska och inkluderande diskussioner om framtidens samhälle.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Livia Johannesson, 070 – 759 18 43 eller Livia.johannesson@framtidsstudier.se

Arbetsrapporten går att ladda ner i sin helhet på www.framtidsstudier.se

Institutet för Framtidsstudier, tel: 08-402 12 00, E-post: info@framtidsstudier.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera