Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 december 2009

Många nyanlända flyktingar känner sig diskriminerade

Forskningsstudien har gjorts bland flyktingar som går utbildning i Svenska för invandrare (SFI) i stadsdelen Fosie i Malmö. Resultatet visar att en stor andel av flyktingarna har klara symptom på utbrändhet, känner sig dåligt bemötta och känner stor oro över anhöriga i hemlandet.

– Flyktingarna uppger att de har problem med att få hjälp från sjukvården och saknar motivation att lära sig svenska språket, säger Tina Eriksson Sjöö, en av författarna till forskningsrapporten där studien redovisas. De har svårt att förstå vad läraren säger, att hinna med i tempot på lektioner och att koncentrera sig.

Vad gäller myndighetskontakter upplever många sig bli hänvisade till ”andra som uppges ha ansvaret för det aktuella problemet”. Studiens resultat visar allvarliga hinder för många flyktingar att nå godkänt resultat i SFI-utbildningen, vilket också minskar möjligheter till arbete.

I studien fokuseras på några nyanlända flyktingars upplevelser av sin introduktion i det svenska samhället och till det svenska språket. Samstämmighet råder mellan de tre gruppernas uppfattningar (flyktingar, SFI-lärare och handläggare) om flyktingarnas påfrestande sociala tillvaro med konstant stress och upplevd ohälsa.

Vad gäller SFI-studierna uppfattade såväl SFI-deltagarna som lärarna sina möjligheter att påverka sin arbetsmiljö som små. Studien redovisas i rapporten ”Stress, sömn och livskvalitet – En studie bland flyktingar i SFI-utbildning, lärare och handläggare i Fosie stadsdel, Malmö (FoU Rapport 2009:5 vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola).

Författarna till rapporten, Tina Eriksson Sjöö och Solvig Ekblad, verksamma vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, konstaterar att integration av och med nykomna flyktingar kräver samverkan med den berörde och samsyn mellan flera olika myndigheter och andra aktörer i ett långsiktigt perspektiv.

De föreslår ett tidigt och samlat grepp från de ansvariga myndigheternas sida vad gäller adekvat hälso- och sjukvårdsinformation direkt från yrkesverksamma professionella representanter.

Studien har genomförts i samarbete mellan Fakulteten för Hälsa och samhälle vid Malmö högskola och Malmö stad med projektmedel från Avdelningen för arbete och integration, Malmö stad och forskningsprogrammet Migrationens utmaningar inom hälsa, vård och omsorg.

En förutsättning för genomförandet av den nya reformen om Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering, som träder i kraft i den 1 december 2010, är att hänsyn tas till flyktingars sårbarhet för psykisk ohälsa. Här kan den aktuella rapporten bidra med kunskaper.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Tina Eriksson Sjöö på tfn: 040 – 665 74 74, mobil: 0709 – 94 47 23, eller epost: tina.eriksson-sjoo@mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera