Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2009

Sociala nätverk viktiga för svensksomalier

– Att ha ett socialt nätverk i flera olika länder och samhällssystem medför ökade möjligheter – men också moraliska dilemman, säger Charlotte Melander, som i en ny avhandling vid Göteborgs universitet studerat en grupp svensksomaliers strategier för att försörja sig.

– Genom att vara del av både lokala och nationsöverskridande sociala nätverk skapar svensksomalierna en tryggare tillvaro för sig själva och sina minderåriga barn, menar Charlotte Melander, som disputerar i socialt arbete. Hon har intervjuat 11 vuxna svensksomalier mellan år 2003-2006.

Svensksomaliernas gränsöverskridande sociala nätverk innebär att de även får information om arbets- och utbildningsmöjligheter utanför Sverige. Information om att villkoren är bättre för somalier i exempelvis Storbritannien inger hopp och kan motverka upplevelser av misslyckanden i förhållande till den svenska arbetsmarknaden.

– Men att ha sitt sociala släktnätverk utspritt i olika samhällssystem med vitt skilda ekonomiska förutsättningar innebär även ständiga moraliska dilemman, säger Charlotte Melander. Dessa dilemman handlar om hur begränsade ekonomiska resurser ska fördelas mellan familjemedlemmar i Sverige och Somalia eller närliggande länder.

De flesta intervjupersonerna har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men tack vare egna ansträngningar och sociala nätverk har alla lyckats bli självförsörjande i eller utanför Sverige.

– Flera har fått jobb som exempelvis tolkar eller hemspråkslärare, yrken där de inte konkurrerar med etniska svenskar. Några har satsat på studier för att öka sina möjligheter på arbetsmarknaden i eller utanför Sverige. Ytterligare några har sökt sig till den brittiska arbetsmarknaden för att få jobb.

Studien visar att intervjupersonerna är delaktiga i en brobyggarprocess. I den första fasen ger de somalier som etablerat sig i Sverige stöd och råd till nyanlända landsmän för att underlätta deras insocialisering i samhället. I den andra fasen får de mer etablerade somalierna i sin tur hjälp med jobb eller hur man startar företag av personer som är väl förankrade på den svenska arbetsmarknaden och inte har somalisk bakgrund.

– Det kan handla om arbetskamrater, före detta lärare eller någon som tillhör samma multietniska förening, säger Charlotte Melander.

Avhandlingens titel: Inom transnationella och lokala sociala världar – om sociala stödutbyten och försörjningsstrategier bland svensksomalier

E-länk: http://hdl.handle.net/2077/21237

Fakultetsopponent: Docent Erik Olsson, CEIFO, Stockholms universitet

Disputation: Fredagen den 18 december 2009, kl. 9.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Charlotte Melander, tel 031-711 24 59 (bost.), 031 -786 63 84 (arb.)
e-post:.Charlotte.Melander@socwork.gu.se
Avhandlingen kan beställas hos Ingegerd.Franzon@socwork.gu.se, 170 kr plus porto.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera