Tema

Kooperativa organisationer hjälp i fredsarbetet i folkmordens Rwanda

Kooperativa organisationer har kommit att spela en viktig roll i det fredsbyggande arbetet efter folkmorden i Rwanda. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Folkmordet i Rwanda 1994 slet sönder och förstörde stora delar av landets sociala, ekonomiska och institutionella grundvalar. Följderna av folkmordet präglar fortfarande det rwandiska samhället och det finns ett desperat behov av att återupprätta relationerna mellan dem som överlevde folkmordet och förövarna, samtidigt som det nu råder en djupare fattigdom.

I sin avhandling konstaterar Ezechiel Sentama att Rwandas kooperativa organisationer kan vara en kanal för att främja den sociala sammanhållningen och underlätta försoningen och återhämtningen efter folkmordet.
– Jag har undersökt vad som händer med relationerna mellan de olika parterna i en konflikt som folkmordet 1994 i Rwanda om de efteråt ingår samma kooperativa organisation, säger Ezechiel Sentama som har genomfört studier av två kooperativ, Abahuzamugambi coffee och Peace basket.

Kamratskap och positiv kommunikation
Studien visar att de två kooperativen spelade en positiv roll för att återupprätta relationerna mellan parter i folkmordet. Det hjälpte dem att övervinna tidigare negativa avhumaniserande relationer och ledde till mindre splittring och färre missförstånd. Enligt Sentama gynnades i stället positiva relationer som kamratskap, positiv kommunikation och god stämning.
Ezechiel Sentama drar slutsatsen att genuina och välfungerande kooperativ kan förväntas spela en positiv roll för att återupprätta relationerna mellan människor och han menar att kooperativa organisationer bör ses som alternativ till andra mekanismer som används i den fredsskapande processen efter en konflikt.

– Det går att återupprätta relationerna mellan olika grupper om de ingår i samma genuina och välfungerande kooperativa organisation, säger Ezechiel Sentama .

Studien baseras på kvalitativa intervjuer med 222 personer (både kooperativmedlemmar och icke-medlemmar) från båda sidorna i konflikten.

Avhandlingens titel: Peacebuilding in Post-Genocide Rwanda. The Role of Cooperatives in the Restoration of Interpersonal Relationships
E-länk: http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/21377
Fakultetsopponentens namn: Dr Nigel Eltringham, University of Sussex, Brighton
Tid och plats för disputation: Onsdagen den 16 december 2009, kl. 14.15, Hörsal 402,
Annedalsseminariet, Seminariegaten 1, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Ezechiel Sentama, tel 031-7864326,
e-post: ezechiel.sentama@globalstudies.gu.se; esentama@yahoo.fr
Avhandlingen kan beställas hos ewa.sjolin@globalstudies.gu.se, 150 kr plus porto.

Kooperativa organisationer hjälp i fredsarbetet i folkmordens Rwanda

 lästid ~ 2 min