Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2009

Fysiskt aktiva kvinnor minskar sin risk för benbrott

Träning kan förbättra bentäthet, muskelstyrka och balans även i hög ålder och kvinnor som är fysiskt aktiva löper minskad risk för benbrott, visar Undis Englund i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 18 december.

För att undersöka om träning i hög ålder kan förbättra benmassa, gångförmåga, muskelstyrka och balans studerades ett antal äldre kvinnor (medelålder 73 år) som lottades till en träningsgrupp eller kontrollgrupp. Träningsgruppen tränade två gånger i veckan under ett år, medan kontrollgruppen fortsatte leva som vanligt. Vid uppföljningen hade träningsgruppen ökat benmassan i höften samt förbättrat gångförmåga, muskelstyrka och balans i förhållande till kontrollgruppen.

En viktig fråga är om de positiva effekterna håller i sig över tid även om den fysiska aktiviteten minskar. Vid uppföljning av kvinnorna fem år efter avslutad träning hade alla träningseffekter försvunnit. Detta visar att det man vinner genom träning är en färskvara, dvs. att den som vill behålla effekterna måste fortsätta träna.

I avhandlingen studeras också hur fysisk aktivitet påverkar risken att drabbas av frakturer i lårben eller handleder hos kvinnor som är 50 år eller äldre. Resultaten visar att de kvinnor som promenerar till arbetet istället för att åka bil eller buss halverar sin risk att drabbas av handledsbrott. De som är aktiva på fritiden med trädgårdsarbete eller bär- och svampplockning har en minskad risk för lårbensbrott medan snöskottning och dans minskar risken för handledsbrott. I studierna ingår 81 kvinnor som drabbats av lårbensbrott samt 376 kvinnor som brutit handleden. Samtliga hade deltagit i Västerbottens hälsoundersökningar och där besvarat en enkät om deras livsstil, inklusive graden av fysisk aktivitet. De jämfördes med 558 friska kvinnor. Positiv inverkan på muskelstyrka, balans och fallrisk kan tänkas förklara den minskade risken för benbrott hos aktiva kvinnor, liksom en ökad exponering för solljus. D-vitamin, som bildas i huden under solljusets inverkan, är viktigt för skelettets hållfasthet och för muskelstyrka och balans.

Undis Englund är överläkare och doktorand vid Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik, och kan där nås på
tel. 090-785 87 58
mobil : 070-226 10 93
e-post undis.englund@germed.umu.se

Fredagen den 18 december 2009 försvarar Undis Englund, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Physical activity, bone density and fragility fractures in women (Fysisk aktivitet, bentäthet och fragilitetsfrakturer hos kvinnor).
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS..
Fakultetsopponent är prof. Karl Obrant, Lunds universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera